graphic element Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting graphic element

 copyright wauter de tuinkabouter - Jan Bakker - goodsardine.clean - Johny hanging head down from the tree - maav

graphic element
Welkom op onze website graphic element

  Nieuw
graphic element

Publicatie
Henk Van Hootegem en Franšoise De Boe - Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, Samenleving en politiek, 2017, nr.10, p. 55-62

Feiten en Cijfers
aantal armen
woonkwaliteit
tewerkstelling
minimumuitkeringen

Armoedetoets
Armoederapporten
Armoedebarometers

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

Video 'Non take-up & rechten'
en
didactische handleiding

Europese pijler van sociale rechten
Europese leiders ondertekenen Pijler van sociale rechten
OfficiŰle tekst Europese pijler van sociale rechten
Bijdrage van het Steunpunt aan de raadpleging over de Europese pijler

Vacatures
Jurist (v/m/x)/Myria
Sociaal en/of juridisch medewerker met specialisatie arbeidsmarkt (m/v/x)/Unia

Een stage bij Unia?

graphic element

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ...

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen (zie opvolging verslag).

Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreŰerd door de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen.

Hulp aan particulieren maakt geen deel uit van de bevoegdheden van het Steunpunt. Er bestaan organisaties en diensten die hen met de nodige expertise kunnen bijstaan.
 

Interfederaal Gelijkekansencentrum
 

Volg ons op Twitter
 

Wenst u ge´nformeerd te worden over een evenement dat het Steunpunt organiseert, een nieuwe publicatie van het Steunpunt of een nieuwigheid op de website?
Klik hier en verstuur uw email.

  Zoek Sitemap Privacy Copyright Laatste aanpassing: 18-01-2018
 


Koningsstraat 138, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 212.31.67 Fax: +32 (0)2 212.30.30 E-mail: armoedebestrijding@cntr.be


Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.