graphic element Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting graphic element

 copyright wauter de tuinkabouter - Jan Bakker - goodsardine.clean - Johny hanging head down from the tree - maav

graphic element
Welkom op onze website graphic element

  Nieuw
graphic element

SAVE THE DATE
Donderdag 19 april 2018
'Voorbij het statuut samenwonende'
 

Tweejaarlijks Verslag 2016-2017
Burgerschap en armoede.
Een bijdrage aan politiek debat
en politieke actie.
Persbericht
Opvolging van het Verslag
 

Bijdrage van het Steunpunt aan het parallel rapport aan het VN-kinderrechtencomité
Persbericht
 

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14 maart 2017, nr. 66610/10, Yevgeniy Zakharov/ Rusland
Grondwettelijk Hof 23 februari 2017, nr. 27/2017
Arbeidshof Antwerpen 7 juni 2017
Correctionele rechtbank Luik, afdeling Hoei, 1 september 2016
 

Video 'Non take-up & rechten'
en
didactische handleiding
 

Vacature
Wetenschappelijk medewerker/Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel

graphic element

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ...

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen (zie opvolging verslag).

Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreëerd door de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen.

Hulp aan particulieren maakt geen deel uit van de bevoegdheden van het Steunpunt. Er bestaan organisaties en diensten die hen met de nodige expertise kunnen bijstaan.
 

Interfederaal Gelijkekansencentrum
 

Volg ons op Twitter
 

Wenst u geïnformeerd te worden over een evenement dat het Steunpunt organiseert, een nieuwe publicatie van het Steunpunt of een nieuwigheid op de website?
Klik hier en verstuur uw email.

  Zoek Sitemap Privacy Copyright Laatste aanpassing: 16-03-2018
 


Koningsstraat 138, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 212.31.67 Fax: +32 (0)2 212.30.30 E-mail: armoedebestrijding@cntr.be


Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.