graphic element Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting graphic element

 copyright wauter de tuinkabouter - Jan Bakker - goodsardine.clean - Johny hanging head down from the tree - maav

graphic element
Welkom op onze website graphic element

  Nieuw
graphic element

Memorandum Samenwonen van het Steunpunt, december 2018.

Niewsflits - December 2018
Thematiek: Samenwonen

Verslag Reflectievoormiddag
'Voorbij het statuut samenwonende'
Senaat, 19 april 2018

Interview: 'Sortir des pièges du statut de cohabitant'. In: En Marche, 4 octobre 2018, p. 5.

Rechtspraak: Hof van Cassatie 9 oktober 2017, AR S.16.0084.N (Woningdelen; Samenwoning; Alleenstaand)

Het referentieadres bij een OCMW.
Onderzoek van de rechtspraak
van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017
 +
100 beslissingen.
 

Advies vordering voor collectief belang, 5 november 2018
 

Tweejaarlijks Verslag 2016-2017
Burgerschap en armoede
Opvolging van het Verslag
 

Feiten en cijfers
Leefloon
Minimumuitkeringen
 

Thema's
Samenwonen

graphic element

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ...

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen (zie opvolging verslag).

Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreëerd door de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen.

Hulp aan particulieren maakt geen deel uit van de bevoegdheden van het Steunpunt. Er bestaan organisaties en diensten die hen met de nodige expertise kunnen bijstaan.
 

Interfederaal Gelijkekansencentrum
 

 

Volg ons op Twitter
 

Wenst u geïnformeerd te worden over een evenement dat het Steunpunt organiseert, een nieuwe publicatie van het Steunpunt of een nieuwigheid op de website?
Klik hier en verstuur uw email.

  Zoek Sitemap Privacy Copyright Laatste aanpassing: 20-12-2018
 


Koningsstraat 138, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 212.31.67 Fax: +32 (0)2 212.30.30 E-mail: armoedebestrijding@cntr.be


Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.