S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Activiteiten

Activiteiten georganiseerd door het Steunpunt

bullet

Arbeid

bullet

Beeldvorming

bullet

Energie

bullet

Europa

bullet

Gezondheid

bullet

Huisvesting

bullet

Indicatoren

bullet

Onderwijs

bullet

Samenwerking met administraties

bullet

Vorming
 

Activiteiten ondersteund door het Steunpunt

bullet

Gezin

Activiteiten waaraan het Steunpunt deelneemt

bullet

Begeleidingscommissies

bullet

Internationale samenwerking

bullet

Jury's

bullet

Overleg georganiseerd door overheden

bullet

Presentaties

bullet

Samenwerking met verenigingen

bullet

Werkgroepen


 

Voorbije activiteiten

bullet

10 jaar na het Algemeen Verslag over de Armoede

bullet

Consultatie met de verenigingen die strijden tegen armoede over het oprichten van een OCMW-ombudsdienst

bullet

Maatschappelijke dienstverlening

bullet

Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003

bullet

Onderzoek naar participatie- en dialoogmogelijkheden

bullet

Project 'Bind-Kracht in armoede'

bullet

Project ‘Onderzoek – actie – vorming: een andere benadering van armoede-indicatoren’