S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Lili Vieira de Carvalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatoren


In het Samenwerkingsakkoord – waarmee het Steunpunt is opgericht - is er ook specifieke aandacht voor het belang van indicatoren als instrument in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het Steunpunt is dan ook – in samenwerking met zijn partners - reeds enkele jaren actief rond de vraag op welke manier armoede en sociale uitsluiting kunnen worden gemeten.

In 2002 ging het project ‘Onderzoek – actie – vorming: een andere benadering van armoede-indicatoren’ van start, waarbij een groep van mensen die in armoede leven, wetenschappers, en afgevaardigden van administraties en instellingen zich gedurende anderhalf jaar hebben gebogen over het vraagstuk van de meting van armoede en sociale uitsluiting. Het eindverslag diende als basis voor verschillende verdere werkzaamheden met betrekking tot armoede-indicatoren.

In het kader van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting is het Steunpunt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de gebruikte indicatoren. Meer specifiek wordt er gewerkt rond het schuldenthema.

In oktober 2006 startten – op vraag van het Steunpunt en met steun van de POD Wetenschapsbeleid – twee onderzoeksprojecten. In een eerste onderzoeksproject o.l.v. prof. Dr. Ides Nicaise wordt bekeken op welke manier groepen in armoede beter kunnen bereikt en bevraagd worden in het kader van de EU-SILC-enquête. In het tweede onderzoeksproject o.l.v. prof. dr. Maria Bouverne-De Bie wordt nagegaan of er cijfermatig een verband is tussen leven in armoede en plaatsing. In beide onderzoeksprojecten staat het Steunpunt in voor de ondersteuning van de participatie van de verschillende actoren.


Beschikbare documenten

bullet

Handelen met kennis van zaken. In: Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.
 

bullet

De Boe Françoise, Ruyters Christine, Van Hootegem Henk, Une autre approche des indicateurs de pauvreté en Belgique: La "Recherche-Action-Formation". In: Laffut Michel, Roy Marie-Renée (éds.), Pauvreté et exclusion sociale. Partage d'expériences entre Wallonie et Québec, De Boeck, 2007, p. 192-218.
 

bullet

Oriëntatie I "Handelen met kennis van zaken". In: Armoede uitbannen: Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2005.
 

bullet

Discussienota: Kennis en indicatoren. In: Debatopener: 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede, april 2005. 
 

bullet

Eindrapport: Een andere benadering van armoede-indicatoren: onderzoek-actie-vorming, maart 2004.
 

bullet

Adriaensens Ghislaine, Passot Liv en Peña-Casas Ramon (2003), De ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken, in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2e trimester 2003, p. 379-398.
 

bullet

Projectbeschrijving: "Kruising van kennis. Een nieuwe vorm van onderzoek-vorming-actie betreffende armoede-indicatoren in België", 6 maart 2002.
 

bullet

Voorstelling van het project tijdens een colloquium over gezondheid en sociale ongelijkheid:
Adriaensens, G., Une recherche-action-formation: construction d'indicateurs avec les personnes vivant dans la pauvreté. In: Approche communautaire de la santé et inégalités sociales. Actes des rencontres européennes, 19-20 oktober 2001, p. 12-13. (Tevens vertaald in het Engels).
 

bullet

Voorstelling van het project in het licht van het debat over armoede-indicatoren:
Hoofdstuk: "Zoektocht naar indicatoren". In: Eerste tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt, juni 2001.
 

bullet

Voorstelling van het project op basis van een gezamenlijke tekst van de Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de Armoede:
Des associations belges, Contribuer aux indicateurs de pauvreté. In: Revue Quart Monde, nr. 176, 2000, p. 16-18.
 


Vroegere activiteiten