S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Het Begeleidingscomité van het project Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

 

Samenstelling :

bullet

Ingrid Aendenboom (Interfederaal Gelijkekansencentrum)
 

bullet

Fabienne Denoncin (Vrederechter te Châtelet)
 

bullet

Mohamed El Omari (Coördinator van Vlaams Centrum Schuldenlast)
 

bullet

Jacques Fierens (Professor aan ULG, UCL en UNamur)
 

bullet

Philippe Favart (Vrederechter te Grâce-Hollogne)
 

bullet

Bernard Hubeau (Professor aan Universiteit Antwerpen)
 

bullet

Freek Louckx (Referendaris bij Hof van Cassatie en professor aan VUB)
 

bullet

Hugo Mormont (Raadsheer in het Arbeidshof te Luik)
 

bullet

Catherine Rijs (Erevrederechter)
 

bullet

Herman Van Breen (Nationaal coördinator ATD Vierde Wereld)
 

bullet

Véronique van der Plancke (Juridisch adviseur bij FDSS, advocate bij de balie van Brussel en wetenschappelijk medewerkster bij het Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, JURI, UCL)

 

De installatievergadering vond plaats op 9 september 2013.