S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Het Begeleidingscomité van het project Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

 

Samenstelling :

bullet

Halise Calikoglu (Attaché Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV))
 

bullet

Marc Dallemagne (Rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel)
 

bullet

Fabienne Denoncin (Vrederechter te Châtelet)
 

bullet

Jacques Fierens (Professor aan ULG, UCL, UNamur en advocaat)
 

bullet

Philippe Favart (Vrederechter te Grâce-Hollogne)
 

bullet

Bernard Hubeau (Professor aan Universiteit Antwerpen)
 

bullet

Pierre Lefranc (staatsraad)
 

bullet

Freek Louckx (Referendaris bij Hof van Cassatie en professor aan VUB)
 

bullet

Hugo Mormont (Raadsheer in het Arbeidshof te Luik)
 

bullet

Jean-François Neven (Raadsheer in het Arbeidshof te Brussel ; gastdocent aan de rechtenfaculteit van de UCL)
 

bullet

Catherine Rijs (Erevrederechter)
 

bullet

Dirk Torfs (Raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen)
 

bullet

Véronique van der Plancke (Juridisch adviseur bij FDSS, advocate bij de balie van Brussel en wetenschappelijk medewerkster bij het Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, JURI, UCL)

 

De installatievergadering vond plaats op 9 september 2013.