S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Het Beheerscomité

Samenstelling:

Ides Nicaise, Voorzitter, als vertegenwoordiger van de Eerste Minister.

Op voordracht van de federale Staat:

bullet

Muriel Rabau, Ondervoorzitster,

bullet

Jeroen Horemans,

bullet

Florence Pottiez,

bullet

Bérengère Steppé.

Op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest:

bullet

Marijke Enghien,

bullet

Thijs Smeyers,

bullet

Laurens Van Dorpe.

Op voordracht van het Waals Gewest in overleg met de Franse Gemeenschap:

bullet

Benoit Parmentier,

bullet

Carine Jansen.

Op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

bullet

Christine Dekoninck,

bullet

Rocco Vitali.

Op voordracht van de Duitstalige Gemeenschap:

bullet

Karin Fatzaun.


Het secretariaat van het Beheerscomité wordt waargenomen door de coördinatrice van het Steunpunt.
De eerste vergadering vond plaats op 8 oktober 1999.

Aantal bijeenkomsten van het Beheerscomité:
1999: 3
2000: 7
2001: 9
2002: 6
2003: 5
2004: 5
2005: 5
2006: 4
2007: 8
2008: 5
2009: 5
2010: 6
2011: 4
2012: 3
2013: 8
2014: 3
201
5: 3
201
6: 3
201
7: 4