S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

Feiten en cijfers

Tabellen EU-SILC 2007


Tabel 1a-2007: Armoederisicopercentage (= het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen) naar geslacht, BelgiŽ, gewesten en EU-25, SILC 2006 (inkomen 2005)

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

EU-25**

Vrouwen

15,9

11,6

19,9

 

17

Mannen

14,4

10,2

17,7

 

15

Totaal

15,2

10,9

18,8

 28, 2

16

*Het totaal cijfer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onderhevig aan een grote foutenmarge; dit geldt uiteraard des te meer voor subgroepen binnen dit gewest. Ze worden bijgevolg niet gepubliceerd.
** afgeronde cijfers    
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie: EU-SILC 2007

 

Tabel 1b-2007 : Armoederisicopercentage (= het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen) naar leeftijd en geslacht, BelgiŽ en gewesten, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

15,2

15,9

14,4

10,9

11,6

10,2

18,8

19,9

17,7

0-15

16,9

15,9

17,9

11,3

10,3

12,3

21,2

21

21,4

16-24

17,2

16,5

17,9

9,5

7,7

11,2

22,0

21,8

22,3

25-49

11,5

12,3

10,7

6,3

7,2

5,5

16,5

18,3

14,6

50-64

12,7

13,7

11,6

9,9

11,0

8,8

14,9

15,8

14,1

65 en +

23,0

24,8

20,5

22,3

24,2

20

23,5

24,9

21,4

16+

14,8

15,9

13,6

 

 

 

 

 

 

0-64

13,7

13,9

13,4

 

 

 

 

 

 

16-64

12,8

13,4

12,2

8,9

 

 

15,3

 

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen cijfers beschikbaar.       
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007

 

Tabel 1c-2007 : Armoederisicopercentage (= het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen) naar leeftijd en geslacht, EU-25 en BelgiŽ, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

EU-25*

 

BelgiŽ*

 

 

 

 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

0-15

 

19

19

19

17

16

18

16-24

 

20

21

19

17

16

17

25-49

 

14

14

13

11

12

11

50-64

 

14

14

13

13

14

12

65 en +

 

19

21

17

23

25

21

*afgeronde cijfers
bron: Eurostat

 

Tabel 1d-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) (bevolking 16 jaar en ouder) naar meest frequente activiteitsstatus* en geslacht, BelgiŽ en gewesten, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

 

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

 

 

 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

werkend

 

4,4

4,3

4,4

3,1

3,3

3,0

5,6

5,7

5,5

niet werkend:
totaal

 

24,6

24,4

24,9

18,7

18,8

18,5

28,9

28,8

29,2

niet werkend: werkloos

 

34,2

32,2

36,1

22,2

23,5

21,0

40,6

38,3

42,6

niet werkend: gepensioneerd

 

19,6

20,7

18,3

19,0

20,1

17,9

20,0

20,9

19,0

niet werkend:
ander

 

25,5

25,0

26,5

17,1

16,7

18,1

31,1

31,3

30,9

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen cijfers beschikbaar.
* De meest frequente activiteitsstatus is gedefinieerd als de status die mensen verklaren te hebben ingenomen gedurende meer dan de helft van het aantal maanden in het voorafgaand kalenderjaar.
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007

  

Tabel 1e-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) (bevolking 16 jaar en ouder) naar meest frequente activiteitsstatus* en geslacht, EU-25 en BelgiŽ, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

EU-25**

BelgiŽ**

 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

werkend

8

7

9

4

4

4

niet werkend: totaal

24

24

23

25

24

25

niet werkend: werkloos

42

39

46

34

32

36

niet werkend: gepensioneerd

17

18

16

20

21

18

niet werkend: ander

26

27

25

25

25

26

* De meest frequente activiteitsstatus is gedefinieerd als de status die mensen verklaren te hebben ingenomen gedurende meer dan de helft van het aantal maanden in het voorafgaand kalenderjaar.
** afgeronde cijfers
bron: Eurostat

 

Tabel 1f-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) naar werkintensiteit en wonend in huishouden met of zonder kinderen, BelgiŽ en gewesten, en EU-25, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

EU-25*

 

zonder afh. Kinderen

met afh. Kinderen

zonder afh. Kinderen

met afh. Kinderen

zonder afh. Kinderen

met afh. Kinderen

zonder afh. Kinderen

met afh. Kinderen

werkintensiteit 0

31,8

74,5

22,8

67,4

36,3

73,8

30

64

werkintensiteit tussen 0-1

6,5

17*

4,0

 

8,6

 

12

23

werkintensiteit tussen 0-0,5

12*

38,6

 

32,7

 

33,8

23

44

werkintensiteit tussen 0,5-1

5*

12,8

 

7,6

 

18,6

8

19

werkintensiteit 1

2,3

3,8

2,3

3,3

2,1

4,7

5

7

Werkintensiteit: niet (0), tussen niet en volledig (tussen 0 en 0,5 of 0,5 en 1), volledig (1)
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen cijfers beschikbaar.   
* afgeronde cijfers
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007 en Eurostat

 

Tabel 1g-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) naar huishoudtype*, BelgiŽ en gewesten, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

1persoonshuish. Totaal

25,6

21,7

28,5

1persoonshuish. Man -65 jaar

22,7

14,8

27,8

1persoonshuish. Vrouw -65 jaar

25,2

22,9

26,9

1persoonshuish. Man 65 en +

22,1

18,5

25,5

1persoonshuish. Vrouw 65 en +

30,9

29,8

31,8

2 volwass. Geen afh. Kind.
(min 1 65+)

20,4

21,2

19,1

2 volwass. Geen afh. Kind.
(beide Ė65)

8,1

5,7

10,4

Andere huish. Geen afh. Kinderen

6,2

2,9

12,4

Alle huishoudens zonder afh. Kinderen

15,7

12,7

18,6

eenoudergezin

35,8

27,6

43,8

2 volwass. 1 afh. Kind

9,3

5,9

12,0

2 volwass. 2 afh. Kinderen

8,2

5,0

12,0

2 volwass. 3 of meer afh. Kinderen

17,8

12,5

21,3

Andere huish. Met kind

13,4

6,8

12,7

Alle huishoudens met afh. Kinderen

14,7

9,2

19,1

*afhankelijke kinderen worden gedefinieerd als mensen van 0 tot en met 15 jaar + mensen van 16 tot en met 24 jaar indien ze inactief zijn en inwonen bij tenminste ťťn ouder.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen cijfers beschikbaar.   
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007

 

Tabel 1h-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) naar huishoudtype*,
EU-25,
SILC 2007 (inkomen 2006)

 

EU-25**

BelgiŽ **

1persoonshuish. Totaal

25

26

1persoonshuish. Man

22

23

1persoonshuish. Vrouw

27

28

1persoonshuish. -65 jaar

23

24

1persoonshuish. 65 +

27

29

2 volwass. Geen afh. Kind.
(min 1 65+)

16

21

2 volwass. Geen afh. Kind.
(beide Ė65)

10

8

1oudergezin met afh. Kinderen

34

36

2 volwass. 1 afh. Kind

12

9

2 volwass. 2 afh. Kinderen

14

8

2 volwass. 3 of meer afh. Kinderen

24

18

3 of meer volwassenen

10

6

Alle huishoudens met afh. Kinderen

17

15

Alle huishoudens zonder afh. Kinderen

15

16

* afhankelijke kinderen worden gedefinieerd als mensen van 0 tot en met 15 jaar + mensen van 16 tot en met 24 jaar indien ze inactief zijn en inwonen bij tenminste ťťn ouder.
** afgeronde cijfers
bron: Eurostat

 

Tabel 1i-2007 : Armoederisicopercentage  (<60% van het mediaan inkomen) naar opleidingsniveau (bevolking 18+), BelgiŽ en EU-25, SILC 2007 (inkomen 2006) 

EU-25

BelgiŽ 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man


lage opleiding

 

23

24

21

23

24

22


gemiddelde opleiding

 

13

14

12

12

14

11


hoge opleiding

 

7

7

7

6

6

6

afgeronde cijfers
bron: Eurostat

 

 Tabel 1j-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) naar eigenaar/huurder status, BelgiŽ en gewesten en EU-25, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

 

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

EU-25*

eigenaar of zonder huur

 

10,3

7,9

13,3

13

huurder

 

29,4

21,9

35,4

25

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen cijfers beschikbaar.   
* afgeronde cijfers
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007 en Eurostat

 

Tabel 1k-2007 : Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan inkomen) vůůr alle soc. Overdrachten, na pensioenen en na alle soc. Overdrachten, BelgiŽ, EU-25, SILC 2007 (inkomen 2006)

 

BelgiŽ

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest*

EU-25**

 

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

Vrouw

Man

vůůr alle soc. overdrachten

41,5

44,2

38,9

35,9

38,2

33,8

48,3

51,6

44,9

51,8

 

 

43

45

40

na
pensioenen

27,5

28,6

26,4

22

22,1

20,3

34,5

35,9

33,0

42

 

 

26

27

24

na alle soc. overdrachten

15,2

15,9

14,4

10,9

11,6

10,2

18,8

19,9

17,7

28,2

 

 

16

17

15

* Het totaal cijfer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onderhevig aan een grote foutenmarge; dit geldt uiteraard des te meer voor subgroepen binnen dit gewest. Ze worden bijgevolg niet gepubliceerd.
*
* afgeronde cijfers
bron: FOD Economie Ė Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
: EU-SILC 2007 en Eurostat

 

Tabel 1l-2007 : Niet-monetaire indicatoren voor personen uit huishoudens onder en boven de armoedegrens, in %, BelgiŽ, SILC 2007 (inkomen 2006)

Niet-monetaire indicatoren

Totaal

Onder de armoedegrens

Boven de armoedegrens

lekkend dak, vochtige muren/vloeren of funderingen, of rottende vensteromlijstingen of vloeren

14

22

13

financiŽle problemen om de woning voldoende te verwarmen

15

33

11

geen elementair comfort (geen bad/douche of geen toilet of geen warm water)

1

2

1

woning is somber, donker

9

13

8

niet in de mogelijkheid om jaarlijks 1 week met vakantie te gaan

23

58

17

niet in de mogelijkheid verkeren om de 2 dagen vlees of vis te eten*

3

12

2

geen middelen om kleuren-TV te hebben

0

1

0

geen middelen om PC te hebben

6

22

4

geen middelen om een auto te hebben

7

25

3

afgeronde cijfers
bron: Eurostat
* voorlopige resultaten

 


Laatste aanpassing: 04/06/2010