S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

Feiten en cijfers

 

Hoeveel sociale woningen zijn er in BelgiŽ en hoeveel mensen staan op een wachtlijst?

Laatste aanpassing :12/04/2018

In Vlaanderen zijn 142.981 sociale woningen verhuurd in 2016 en zijn 137.177 kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

In WalloniŽ  zijn 101.589 sociale woningen verhuurd in 2016 en 39.464 huishoudens staan op de wachtlijst.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 36.117 sociale woningen verhuurd in 2016 en 39.153 huishoudens staan op de wachtlijst.

 

TOELICHTING:

In de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vormt betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting een centraal gegeven.

Huurders kennen een armoederisico dat bijna vijfmaal zo hoog is als dat van eigenaars, nl. 36,2 % versus 7,6 %. Het Belgische percentage voor huurders ligt boven het EU-gemiddelde (27,6 %) en dat voor eigenaars eronder (EU-28: 13,7 %).

Tabel 7
a:
Armoederisicopercentage (<60% van het mediaan netto-inkomen) naar eigenaar/huurder status, BelgiŽ en EU-28, SILC 2016 (inkomen 2015)

 

  

BelgiŽ

EU-28

eigenaar of zonder huur
 

7,6

13,7

huurder
 

36,2

27,6

bronnen: Statbel (Algemene Directie Statistiek Ė Statistics Belgium): EU-SILC 2016 en Eurostat: EU-SILC data


Het percentage van het aantal sociale woningen in verhouding tot de totale woningmarkt is in BelgiŽ heel laag, met name 5,6 % in Vlaanderen, 5,3 % in WalloniŽ en 7 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cijfers eind 2015; bron: Anfrie M.-N. (coord.) en Gobert O. (2016). Les chiffres-clťs du logement public en Wallonie-2016, Rapport du Centre d'Etudes en Habitat Durable, Charleroi, p. 25).
In de drie gewesten is er een groot tekort aan sociale woningen en de wachtlijsten zijn er bijgevolg heel lang (zie tabel 7b).

Tabel 7b: Aantal verhuurde sociale woningen en huishoudens op de wachtlijst, 3 gewesten, 2012-2016

 

Vlaanderen

WalloniŽ

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

verhuurd

wachtlijst

verhuurd

wachtlijst

verhuurd

wachtlijst

2012

137.561

107.090

98.294

37.983

35.883

37.050

2013

137.908

104.976

98.003

35.946

36.137

35.758

2014

139.071

120.504

98.082

39.083

36.377

39.939

2015

140.516

117.681

97.802

38.628

36.248

43.345

2016

142.981

137.177

101.589

39.464

36.117

39.153

Bron: op basis van tabel in: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2017). Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks Verslag 2016-2017, p. 93 op basis van de bronnen:
*Vlaanderen: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (met een actualisering in de oneven jaren, met telkens een volume aan schrappingen van kandidaat-huurders; recentste actualisering in 2015)
*WalloniŽ: Centre d'Etudes en Habitat Durable op basis van gegevens van de Sociťtť Wallonne du Logement (het aantal woningen dat door de SLPS's (sociale huisvestingsmaatschappijen) wordt beheerd, verminderd met de onbewoonbare niet-verhuurde woningen en de bewoonbare niet-verhuurde woningen, zodat men het aantal verhuurde woningen bekomt)
*Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad op basis van gegevens van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappijen (wachtlijst na schrapping).

 

Het percentage van het aantal sociale woningen in verhouding tot de totale woningmarkt varieert sterk tussen de EU-landen (tabel 7c).  Nederland is koploper met 34,1 %, gevolgd door Oostenrijk (26, 2 %). In BelgiŽ bedraagt dit percentage 6,5 %.

Tabel 7c: Percentage van het aantal sociale huurwoningen in verhouding tot het totale woningpark, aantal EU-landen, 2015

Nederland 34,1
Oostenrijk 26,2
Denemarken 22,2
Frankrijk 18,7
Verenigd Koninkrijk 17,6
Finland 12,8
Ierland 8,7
Polen 8,3
BelgiŽ 6,5
SloveniŽ 6,4
Malta 5,5
Hongarije 4
Duitsland 3,9
Portugal 2
Luxemburg 1,6
Estland 1,4
TsjechiŽ 0,5
Letland 0,2

bron: OECD, Affordable Housing Database

Grafiek 7a:  Percentage van het aantal sociale huurwoiningen in verhouding tot het totale woningpark, aantal OESO landen, 2015

Bron: OECD, Affordable Housing Database

 

Daarnaast blijkt dat er mensen zijn die geen sociale woning kunnen aanvaarden omdat die te duur is in vergelijking met hun inkomen. Ook stelt zich soms het probleem dat mensen weigeren omdat hun contract voor een sociale woning een aantal maanden start voor de afloop van de opzegperiode van het contract van hun huidige huurwoning, waardoor ze met een dubbele huur zouden zitten ( bron: Verslag armoedebestrijding 2008-2009 - deel 2, p. 21-22).

Het blijft een uitdaging om de toegang tot een degelijke woning te garanderen. Het werk van het Steunpunt hieromtrent kan men vinden in de verslagen van het Steunpunt, waarvan het laatste verslag te consulteren is door hier te klikken. Hoofdstuk IV focust op het recht op degelijke huisvesting (p. 92-126).

Laatste aanpassing : 12/04/2018