S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Feiten en cijfers

 

Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling?

Laatste aanpassing: 23/03/2018

In 2017 deden 157.151 personen een beroep op één van de negen voedselbanken, die verenigd zijn in de Belgische Federatie van Voedselbanken. Dit is een stijging van 9,7 % tegenover 2016.

 

Toelichting

Sinds het begin van de jaren '90 groeit het klantenbestand. In 1995 klopten 70.000 personen aan, in 2000 al 95.000 en in 2017 meer dan 157.000
.

In 2017 haalden de voedselbanken 16.488 ton gratis voedselpakketten op.
In 2014 vervangt het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) het vroeger Europees programma voor Voedselhulp aan Minstbedeelden (EPVM). In 2017 vertegenwoordigen de producten van het FEAD 49 % van de hoeveelheid producten die door de Voedselbanken verdeeld worden.


Tabel 11a: voedselhulp in België 1994-2017: ingezamelde hoeveelheid, aantal geholpen instellingen, aantal begunstigde hulpbehoevenden en handelswaarde.

Jaar Ingezamelde hoeveelheid (in ton) Aantal geholpen instellingen Aantal begunstigde hulpbehoevenden Handelwaarde (euro)
1994 4.215 518 59.461  
1995 3.910 588 69.938  
1996 5.256 606 73.768  
1997 5.750 637 80.280  
1998 6.290 645 83.800  
1999 6.380 656 91.445  
2000 7.465 665 95.225  
2001 7.700 665 99.338 12.105.000
2002 6.620 648 97.000 16.135.000
2003 8.582 661 100.000 20.800.000
2004 9.128 661 104.000 23.000.000
2005 8.370 654 106.550 21.300.000
2006 9.433 648 106.895 21.600.000
2007 12.000 653 108.123 27.900.000
2008 12.230   110.724  
2009 12.479   114.232  
2010 10.675   115.016  
2011 13.385 629 117.440 36.674.900
2012 14.156 624 120.799 39.919.920
2013 11.800 614 122.135 34.456.000
2014 13.072 622 130.030  
2015 12.976 629 138.557  
2016 15.094 626 143.287  
2017 16.488 641 157.151  

bron: Belgische Federatie van Voedselbanken

Evolutie aantal geholpen minderbedeelden_Voedselbank

bron: Belgische Federatie van Voedselbanken, Jaarverslag 2017, p. 15.

 

Jaarlijks worden er in de 15 'Restaurants met een Hart' of 'Restos du Cœur' die ons land telt (11 in Wallonië, 2 in Vlaanderen en 2 in Brussel), ongeveer 620.000 maaltijden geserveerd. Het aantal geserveerde maaltijden stijgt jaar na jaar: ongeveer 230.000 maaltijden in 2004, 380.000 in 2006 en 620.000 heden. Ook worden 250.000 voedselpakketten bedeeld. Sinds de oprichting van de Belgische restos de cœur, ongeveer 25 jaar geleden, is het profiel van de hulpbehoevenden geëvolueerd. Het zijn niet langer mensen die helemaal niets hebben, maar wel gepensioneerden, werklozen, leefloontrekkenden, mensen die failliet zijn gegaan. Ook personen met een laag salaris doen beroep op de restos du cœur.
 

Laatste aanpassing van gegevens: 23/03/2018