S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

 

 

 

 

 

 

 

Reflectievoormiddag

Voorbij het statuut samenwonende


donderdag 19 april 2018
Plaats : Senaat (halfrond)

 

De problemen met het statuut samenwonende zijn reeds jaren gekend en worden regelmatig aangekaart door verschillende actoren in de strijd tegen armoede. Zo volstaan de bedragen van de sociale uitkeringen slechts zelden om een menswaardig bestaan te leiden. De bedragen voor samenwonenden doen dat nog minder. Daarnaast belemmert het bestaan van dit statuut de vrijheid om essentiële keuzes te maken, zoals als koppel leven, een meerderjarig kind in huis nemen of onderdak verschaffen aan kennissen of familieleden. Het is ook niet genderneutraal, daar het meer vrouwen aanbelangt. En hoewel samen huren vandaag een noodzaak is geworden voor een groot aantal mensen, hebben zij die een uitkering ontvangen geen toegang tot deze woonvorm – die toelaat om huur uit te sparen – zonder inkomensverlies.

Diezelfde actoren hebben het gevoel dat deze problematiek nog steeds geen politieke prioriteit is. Daarom organiseerde het Steunpunt deze voormiddag. De bedoeling was de deelnemers te informeren over de pistes die momenteel verkend worden door de betrokken instellingen en over de concrete initiatieven die ze reeds namen of die ze voorzien om verder te gaan dan de vaststellingen en over te gaan tot actie. We voorzagen ook tijd voor uitwisseling, zowel in werkgroepen als informeel tijdens de lunch.

Deze reflectievoormiddag richtte zich tot alle actoren die op één of andere manier op de grenzen van het statuut samenwonende stoten: mensen in armoede en hun verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties, onderzoekers, administraties, parlementsleden, medewerkers van kabinetten …

Deze reflectievoormiddag werd georganiseerd in opvolging van het negende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Burgerschap en armoede’.

 

Het programma van het plenaire gedeelte

bullet

Welkomstwoord door de Voorzitter van de Senaat, Christine DEFRAIGNE
 

bullet

Inleiding door Veerle STROOBANTS, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 

bullet

Sortir du taux cohabitant.
Nicolas BERNARD, professor Université Saint Louis - Rechtsfaculteit
 

bullet

Statut de « cohabitant ». Aspects : assurance indemnités.
Clara ARBESU, RIZIV - Directie Reglementering en geschillen van de dienst voor uitkeringen
 

bullet

Het statuut samenwonende in de werkloosheidsreglementering.
Claire DE HAAN, RVA -Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen
 

bullet

Reflectievoormiddag 19 april 2018: voorbij het statuut van samenwonende.
Sandrine DIERICX, POD Maatschappelijke Integratie – Juridische dienst
 

bullet

Het statuut van samenwonende, een helikopterzicht. (ppt_Frans)
Johan VANDENBUSSCHE, UGent - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

 

Infofiches over de impact van samenwonen in de verschillende regelgevingen, opgesteld door de betrokken instellingen en administraties, op vraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede:

bullet

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN, Het regime van de medehuur in het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet

bullet

FEDERALE PENSIOENDIENST, Impact begrip samenwoonst in de pensioenreglementering van de werknemers en de IGO-reglementering

bullet

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Bedragen van het leefloon op 1 september 2017

bullet

RVA, Het statuut van samenwonende in de werkloosheidsreglementering

bullet

RIZIV, Definitie van de samenwonende in het kader van de verhoogde tegemoetkoming en de maximumfactuur

bullet

RIZIV, Uitkeringsverzekering-Stelsel voor werknemers

bullet

Societe du Logement de la REgion de Bruxelles-Capitale, Conséquences du statut cohabitant des allocataires sociaux sur le logement social en Région de Bruxelles-Capitale

bullet

SociEtE WALLONNE DU LOGEMENT, Fiche d'information

bullet

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN, Samenwonen in een sociale woning: wat is de impact op de huurprijs?

bullet

VLAAMSE OVERHEID, Groeipakket (kinderbijslag)

Schema van DROITS QUOTIDIENS, Le taux d'allocations sociales selon la situation familiale
https://www.droitsquotidiens.be/fr/system/files/documents/201710-le_taux_dallocations_sociale_selon_la_situation_familiale_def.pdf

Hoofdstuk samenwonen uit het tweejaarlijkse Verslag 2016-2017 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Burgerschap en armoede’

Uittreksels uit het tweejaarlijks Verslag 2012-2013 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Sociale bescherming en armoede'

Getuigenis over de gevolgen van samenwonen uit de video 'Non take-up & rechten'

 

Verslag van de reflectievoormiddag
Het verslag met de verschillende bijdragen tijdens de reflectievoormiddag vindt u hier.


Memorandum Samenwonen van het Steunpunt, december 2018
 

Niewsflits - December 2018
Thematiek: Samenwonen