S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Bedelarij

 
bullet

Raad van State 6 januari 2015, nr. 229.729 (Gemeentelijke verordening)

bullet

Hof van Beroep Brussel 26 mei 2010 (Bedelarij met kinderen)

bullet

Arbeidsrechtbank Brussel 15 juni 2006 (Inkomsten uit bedelarij)