S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Bescherming van het gezinsleven

 

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 22 juni 2017, nr. 37931/15, Barnea en Caldararu / Italië (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Plaatsing van kinderen; Adoptie)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 februari 2016, nr. 72850/14, Soares de Melo / Portugal (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Plaatsing van kinderen; Verval van ouderlijk gezag)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juli 2015, nr. 9056/14, Akinnibosun/Italië (Plaatsing van kinderen; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 januari 2014, nr. 33773/11, Zhou/Italië (Plaatsing van kinderen; Adoptie; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 februari 2012, nr. 9089/04, Kontsevych/Oekraïne (Uithuiszetting; Niet-uitvoering van rechterlijke beslissingen; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18 december 2008, nr. 39948/06, Saviny/Oekraïne (Plaatsing van kinderen; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26 oktober 2006, nr. 23848/04, Wallová en Walla/Tsjechische Republiek (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Ongeschikte huisvesting; Plaatsing van kinderen)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24 februari 1995, nr. 16424/90, McMichael/Verenigd Koninkrijk (Plaatsing van kinderen; Art. 6 EVRM [recht op een eerlijk proces]; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 7 juli 1989, nr. 10545/83, Gaskin/Verenigd Koninkrijk (Plaatsing van kinderen; Toegang tot het administratief dossier; Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven])

bullet

Hof van Justitie (2e k.) 9 juli 2015, nr. C-153/14, ECLI:EU:C:2015:453, K en A (Gezinshereniging; Integratievoorwaarden; Inburgeringsexamen)

bullet

Grondwettelijk Hof 5 mei 2011, nr. 62/2011 (Plaatsing van kinderen; Forfaitaire kinderbijslag)

bullet

Arbeidsrechtbank Antwerpen 9 januari 2014 (Plaatsing van kinderen; Onwettig verblijf)