S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Huisvesting

 

Alternatieve woonvormen
bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17 oktober 2013, nr. 27013/07, Winterstein / Frankrijk (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Proportionaliteit)

bullet

Europees Comité voor de sociale rechten 21 maart 2012, nr. 62/2010, Internationale federatie van mensenrechtenliga’s (FIDH) / België (Woonwagen; Uithuiszetting)


Discriminatie
bullet

Rechtbank van eerste aanleg Namen 5 mei 2015 (Vermogen)

bullet

Rechtbank van eerste aanleg Luik (KG) 6 mei 2014 (Vermogen)


Leegstaande gebouwen
bullet

Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Fr.) (KG)11 december 2015 (Recht op wonen; Actie van een vereniging; Vordering tot staking)


Recht op wonen
bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 november 2017, nr. 43494/09, Garib/Nederland (Art. 2 Protocol nr. 4 EVRM [recht om vrij een woonplaats te kiezen]; Discriminatie op basis van inkomensstatus)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 9 april 2015, nr. 65829/12, Tchokontio Happi / Frankrijk (Art. 6 EVRM [recht op een eerlijk proces]; Begrip eigendom)

bullet

Grondwettelijk Hof 10 juli 2008, nr. 101/2008 (Art. 23 G.W. [standstill]; Sociale huisvesting; Taalkennis)


Thuislozen
bullet

Europees Comité voor de sociale rechten 25 oktober 2013 en 2 juli 2014, nr. 86/2012, Europese Federatie van Nationale Organisaties die werken met daklozen (FEANTSA) / Nederland (Recht op wonen; Lokale verankering)

bullet

Arbeidsrechtbank Brussel (Nl.) (KG) 25 mei 2009 (Art. 3 EVRM [onmenselijke of vernederende behandeling]; Dakloosheid; Opvang illegaal verblijvende vreemdelingen met kinderen)


Uithuiszetting
bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14 maart 2017, nr. 66610/10, Yevgeniy Zakharov/ Rusland (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Woning)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 29 mei 2012, nr. 42150/09, Bjedov / Kroatië (Art. 8 EVRM [recht op respect voor privé- en familieleven]; Recht op eerbiediging van de woning)


Vordering collectief belang
bullet

Raad van State 18 februari 2013, nr. 222.544 (Sociale huurwoning; Vlaamse Wooncode)