S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Pensioen

 
bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland (Non take-up; Art. 3 EVRM [onmenselijke of vernederende behandeling])