S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Toegang tot de rechtbank

 
bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17 juli 2014, nr. 47848/08, Câmpeanu/Roemenië (Handelingsbelang)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2007, nr. 68490/01, Stankov/Bulgarije (Gerechtskosten; Art. 6 EVRM [recht op een eerlijk proces])

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juni 2007, nr. 50939/99, Bakan/Turkije (Art. 6 EVRM [recht op een eerlijk proces]; Gerechtskosten; Rechtsbijstand)

bullet

Hof van Justitie 28 juli 2016, nr. C-543/14, ECLI:EU:C:2016:605 (Belasting over de toegevoegde waarde (BTW); Bijstand van een advocaat; Recht op een eerlijk proces)

bullet

Grondwettelijk Hof 23 februari 2017, nr. 27/2017 (Belasting over de toegevoegde waarde (BTW); Bijstand van een advocaat; Recht op een eerlijk proces)

bullet

Grondwettelijk Hof 10 oktober 2013, nr. 133/2013 (Vordering collectief belang; Discriminatie)

bullet

Correctionele rechtbank Luik, afdeling Hoei, 1 september 2016 (Art. 6 EVRM [recht op een eerlijk proces]; Verzet; Wet Potpourri II)

bullet

Rechtbank van eerste aanleg Brussel (11ek.) 25 januari 2010 (Rechtsplegingsvergoeding; Art. 23 G.W. [standstill])