S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Schulden

 
bullet

Arbeidshof Brussel 11 januari 2011 (Totale kwijtschelding)

bullet

Arbeidshof Luik (X) 30 januari 2009 (Collectieve schuldenregeling; Totale kwijtschelding; Leefloon)

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge 13 januari 2014 (Totale kwijtschelding; Budgetstandaard)

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge 28 oktober 2013 (Totale kwijtschelding)

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge 10 juni 2013 (Totale kwijtschelding; Budgetstandaard)

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge 26 maart 2012 (Collectieve schuldenregeling; Bevrijding borg/persoonlijke zekerheidstelling; Budgetstandaard)

bullet

Vredegerecht Antwerpen (IX) 13 maart 2014 (Overdracht van schuldvorderingen; Wet op het consumentenkrediet)