S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

  Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een analyse gepubliceerd van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening.

 

 

Dringende medische hulp
bullet

Hof van Cassatie 14 oktober 2013 (Dringende medische hulp; OCMW)

bullet

Arbeidshof Brussel 26 maart 2014 (Vreemdeling in onwettig verblijf; Herzien Europees Sociaal Handvest; Fout van het OCMW)


Installatiepremie
bullet

Arbeidshof Antwerpen 7 juni 2017 (Installatiepremie; Woonkwaliteit; OCMW)


Leefloon
bullet

Arbeidshof Antwerpen 12 september 2012 (Werkbereidheid; Taalkennis)

bullet

Arbeidsrechtbank Gent (afd. Ieper) 19 juni 2015 (Equivalent leefloon; Verblijfssubsidie; Bijzondere jeugdzorg)

bullet

Arbeidsrechtbank Antwerpen 26 juni 2014 (Onderhoudsplicht)

bullet

Arbeidsrechtbank Verviers 28 februari 2012 (Controle van verblijf; Caravanbewoner)

bullet

Arbeidsrechtbank Gent 6 juni 2008 (Werkbereidheid; Ge´ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie)


Referentieadres

Cahier rechtspraak nr.1
Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017 + Bijlage
.
bullet

Arbeidshof Brussel 25 juni 2009 (Gewone verblijfplaats)

bullet

Hof van Beroep Gent 24 juni 2010 (Urgentie)


Menselijke waardigheid
bullet

Arbeidshof Luik 17 december 2008 (Toegang tot internet; Menselijke waardigheid; Staat van behoefte)