S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

    

Inleiding

Bedelarij

Bescherming van het gezinsleven

Discriminatie

Energie en water

Huisvesting

Pensioen

Schulden

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie

Sociaal handvest van de verzekerde

Toegang tot de gezondheidszorg

Toegang tot de rechtbank

Werkloosheid

Werkloosheid

 
bullet

Hof van Cassatie 9 oktober 2017, AR S.16.0084.N (Woningdelen; Samenwoning; Alleenstaand) New

bullet

Raad van State 17 november 2015, nr. 232.914 (Vordering collectief belang; Degressiviteit werkloosheidsuitkering)

bullet

Arbeidshof Brussel 2 april 2015 (Samenwoning; Alleenstaand)

bullet

Arbeidsrechtbank Luik (4e k.) 21 juni 2016 (Art. 23 G.W. [standstill]; Inschakelingsuitkering)

bullet

Arbeidsrechtbank Oudenaarde (3e k.) 4 februari 2013 (Samenwoning; Alleenstaand; Werkloosheidsuitkering)