S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

Lexicon Rechtspraak

Bodemrechter

 De rechter die in eerste aanleg of hoger beroep oordeelt.