S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

Lexicon Rechtspraak

Dissenting opinion

De afwijkende mening van een rechter die niet akkoord gaat met de beslissing van de meerderheid en bijgevolg de uitspraak van het arrest.

Bron: http://www.justice-en-ligne.be/article382.html