S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

Lexicon Rechtspraak

Inschakelingsuitkering

Sociale uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt verleend aan een werkloze na het afwerken van zijn studies. (Bron: www.rva.be)