S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Opvolging van het negende tweejaarlijkse verslag

 

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.
 

Interfederaal Federaal Vlaanderen Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 

Federaal

bullet

Netwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag werd voorgesteld op 18 september 2018.

 

  Vlaanderen

bullet

Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 27 april 2018.

bullet

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
*Het verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 13 maart 2018.
*Advies 'Burgerschap en armoede', 14 mei 2018.

 

Wallonië

bullet

Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW)
*Het verslag werd voorgesteld op 9 mei 2018 aan de leden van de Commissie sociale actie en integratie, openbare diensten en gezondheid.
*Avis concernant le Rapport 2016-2017 du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, intitulé 'Citoyenneté et pauvreté ', 29 juni 2018.

 

Federatie Wallonië-Brussel

 

Brussel Hoofdstad

bullet

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
Het verslag werd voorgesteld op 24 april 2018 aan de leden van de Adviesraad voor sociale dienstverlening.

bullet

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
*Het verslag werd voorgesteld op 23 april 2018 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.
*Advies 'Tweejaarlijks verslag 2016-2017 over Armoede, Bestaansonzekerheid, Sociale uitsluiting en Ongelijke toegang tot de rechten', 17 mei 2018.

bullet

Brussels Parlement-Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
Het verslag werd voorgesteld op 18 juli 2018 aan de Commissie voor de Sociale Zaken.

 

Duitstalige Gemeenschap

bullet

Parlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: het tweejaarlijkse verslag werd voorgesteld op 25 april 2018.

 


Voorstelling van het verslag aan andere organisaties

bullet

Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU 2020, 6 februari 2018.

bullet

Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (AVOCATS.BE), 26 maart 2018.

bullet

Platform Mensenrechten, 6 maart 2018.

bullet

Project ‘Energie en armoede’, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, 23 februari 2018.

bullet

Werkgroep 'Energie & Armoede' (Eandis), 8 februari 2018.
 


30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

bullet

Persbericht-18 april 2018 + Brief en lijst van ondertekenaars