S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright maav

Nota's en boeken van het Steunpunt

2019
 
bullet

Nieuwsflits 2019 #1
Thematiek: Duurzaamheid en armoede
 

bullet

Aanbevelingen voor de lokale strijd tegen armoede. In functie van het gemeentelijk beleid 2019-2024.
 

bullet

Persbericht: Kinderrechten: Het VN Comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor kwetsbare kinderen, 7 februari 2019.
 

bullet

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over het voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, 28 januari 2019.
 

2018
 
bullet

Memorandum Samenwonen van het Steunpunt, december 2018.
 

bullet

Nieuwsflits - December 2018.
Thematiek: Samenwonen
 

bullet

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over het Wetsontwerp van 8 oktober 2018, waarvan titel 9 een vorderingsrecht ter verdediging van collectieve rechten plant in te voeren, 5 november 2018.
 

bullet

Verslag van de reflectievoormiddag 'Voorbij het statuut samenwonende', Senaat, 19 april 2018.
 

bullet

Nieuwsflits - September 2018.
Thematiek: Het referentieadres bij een OCMW.
 

bullet

Cahier rechtspraak nr.1.
Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017 + Bijlage.
 

bullet

Nota: Literatuurlijst : De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in België : impact op armoede, augustus 2018.
 

bullet

Nieuwsflits - Mei 2018.
Thematiek: Het recht om contant te betalen.
 

bullet

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting met betrekking tot het ontwerprapport van SIApartners en Hydrobru betreffende het onderzoek over waterarmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd op vraag van de minister, en waaraan het Steunpunt heeft meegewerkt, als lid van de werkgroep die regelmatig is samengekomen, van maart 2017 tot februari 2018, 16 maart 2018.
 

bullet

Bijdrage van het Steunpunt aan het parallel rapport aan het VN-kinderrechtencomité: Parallel report by the Combat Poverty, Insecurity and Social Exclusion Service, Myria and Unia, on the fifth and sixth periodic reports submitted by Belgium pursuant to article 44 of the Convention on the Rights of the Child, 28 February 2018 en Persbericht, 7 maart 2018.
 

2017
 
bullet

De kijk van magistraten op armoede. Verslag opgesteld door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van de reflectiedag van 15 december 2017, georganiseerd met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 
 

bullet

Aanbeveling: het referentieadres voor personen die in een mobiele woning verblijven, 29 november 2017.
 

bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting/ Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (Editor), Armoede en ineffectiviteit van rechten, non-take-up van rechten / Pauvreté et ineffectivité des droits, non-recours aux droits, Die Keure / La Charte.
 

bullet

Nota: Literatuurlijst-Liste bibliographique 'Basisinkomen-Allocation universelle-Basic Income', september 2017.
 

bullet

Nota voor de armoedetoets op de Conceptnota 'Digitale meters: Uitrol in Vlaanderen' - Netwerk tegen armoede, Samenlevingsopbouw en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, april 2017.
 

bullet

Input van het Steunpunt voor de armoedetoets op de conceptnota van de Vlaamse Regering 'voor elk kind en voor elk gezin een groeipakket op maat', april 2017.
 

bullet

Groupe Agora (ATD Quart Monde, Luttes Solidarités Travail Fédération LST, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Administration générale de l'aide à la jeunesse [AGAJ]), "La transparence et la transmission des écrits". Etat des réflexions du groupe Agora (2), maart 2017.
 

bullet

Contribution du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale à l'examen, par le Comité européen des droits sociaux, de l'application par l'Etat belge de la Charte sociale européenne révisée, maart 2017.
 

bullet

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een statuut voor pleegzorgers (DOC 54 0697/006), 10 januari 2017.
 

2016
 
bullet

Bijdrage van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aan de Raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten, 13 december 2016.
 

bullet

De kijk van magistraten op armoede. Verslag opgesteld door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van de reflectiedag van 9 december 2016, georganiseerd met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.
 

bullet

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting in functie van een ‘armoedetoets’, september 2016, bijlage bij Armoedetoets wijzigingen betreffende de energiehuizen en de energieleningen', september 2016.
 

2015
 
bullet

Universeel periodiek onderzoek door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Tweede cyclus – 24e zitting. Compilatie van de bijdragen, juni 2015.
 

bullet

Eerste feedback op de plannen rond een nieuwe tariefstructuur water, vanwege het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, op vraag van het kabinet van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 26 juni 2015.
 

bullet

Nota betreffende de piste van een centraal huurwaarborgfonds, februari 2015.
 

2014
 
bullet

Nota: Publicatie lijst over het thema: 'Armoede en ineffectiviteiten van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten', december 2014.
 

bullet

Lezing van de regeerakkoorden door het Steunpunt, november 2014.
 

bullet

Armoede en gender. Open brief aan de toekomstige regering - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Augustus 2014.
Persbericht.
 

bullet

Nota: De versterkte degessiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede, augustus 2014.
 

bullet

Nota: Rôle de la carte médicale et des maisons médicales dans l'accès aux soins des personnes pauvres et précarisées, februari 2014.
 

bullet

Memorandum Sociale bescherming van het Steunpunt, februari 2014.
 

2013
 
bullet

Memorandum Wonen van het Steunpunt, december 2013.
 

bullet

Eindrapport: Familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation, oktober 2013 + Trailer + Video.
 

bullet

Groupe Agora (ATD Quart Monde, Luttes Solidarités Travail (LST), Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Direction générale de l'aide à la jeunesse), "La transparence et la transmission des écrits". Actes de la Journée de réflexion et de dialogue organisée le 29 novembre 2011 par le groupe Agora, 2013.
 

bullet

Persbericht: Armoede op het platteland in kaart gebracht. Nood aan globale aanpak, 25 april 2013.
 

bullet

Nota: Automatisering van rechten met betrekking tot de bevoegdheden van de federale Staat, 1 maart 2013.
 

bullet

Persbericht: Recht op wonen: op zoek naar inspiratie voor België, 31 januari 2013.
 

bullet

Bernard N., Hubeau B. (Editors), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? - Droit au logement: vers une obligation de résultat?, 2013. (Deze publicatie is een initiatief van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Saint Louis.)
 

2012
 
bullet

Nota: Overzicht van evaluaties van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, december 2012.
 

bullet

Persbericht: Jong en arm: een vicieuze cirkel? Persbericht naar aanleiding van 12 augustus 2012 - Internationale Jongerendag, augustus 2012.
 

bullet

Nota: Overzicht van publicaties over het thema (ver)ouderen en armoede, juli 2012; update januari 2013.
 

bullet

Lezing van het Federaal Regeerakkoord, februari 2012 + persbericht.
 

bullet

Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012.
 

2011
 
bullet

Nota: Persaandacht voor de werkzaamheden van het Steunpunt.  Bijlage bij het Activiteitenverslag 2010 van het Steunpunt, juni 2011.
 

bullet

Memorandum van het Steunpunt, juni 2011.
 

bullet

Persconferentie: Wet huurwaarborg werkt niet! Parlement moet actie ondernemen, 26 mei 2011.
 

bullet

Boek: Armoede: 15 getuigenissen, 1 strijd, april 2011.
 

bullet

Verslag seminarie 'Naar een effectief recht op wonen: welke lessen kunnen we trekken uit de Franse en Schotse ervaringen?', 18 maart 2011.
 

bullet

Persconferentie: Enquête over inkomen en leefomstandigheden van dak- en thuislozen en mensen in onwettig verblijf, 3 maart 2011.
 

2010
 
bullet

Persbericht:  Meer waardig werk als middel in de strijd tegen armoede, 7 oktober 2010.
 

bullet

Nota:  Resultaten van een bevraging bij de watermaatschappijen in België met betrekking tot de tarieven en de sociale aspecten, 1 oktober 2010.
 

bullet

Verslag van het seminarie "De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren in armoede", 7 september 2010.
 

bullet

Verslag van het seminarie "Naar een effectief recht op water", 6 juli 2010.
 

bullet

Informatieve nota: Studieoriëntering in het secundair onderwijs in de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, juni 2010.
 

bullet

Memorandum Federale verkiezingen 13 juni 2010.
 

2009
 
bullet

Memorandum Gewestverkiezingen 2009, april 2009.
 

bullet

Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau, maart 2009.
 

2008
 
bullet

Prioriteiten voor het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie, 23 december 2008.
 

bullet

Boek: Armoede - waardigheid - mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord, december 2008.
 

bullet

Persconferentie: Huurwaarborg: nieuwe wet werkt niet naar behoren, 28 oktober 2008.
 

bullet

Verslag van het seminarie "De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid?", 27 mei 2008.
 

bullet

Voorstellen aan de volgende federale regering: Focus 2011, versie januari 2008.
 

2007
 
bullet

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007, 20 december 2007.
 

bullet

Verslag van het seminarie "Welke rol heeft Europa in de armoedebestrijding? Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze gehoord worden door Europa?", 23 april 2007.
 

bullet

Opvolging van het derde Tweejaarlijkse verslag: Stand van zaken van de dialoog met de beleidsverantwoordelijken van de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale Staat. Tussentijdse nota, 15 februari 2007.
 

bullet

Memorandum ter attentie van de informateur en de formateur, 2007.
 

bullet

Het recht op wonen in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden, maart 2007.
 

2006
 
bullet

Verlaging van de leerplicht: nota aan de Minister van Maatschappelijke integratie, 22 mei 2006.
 

2005
 
bullet

Verslag van de consultatie met de verenigingen die strijden tegen armoede over het oprichten van een OCMW-ombudsdienst, op vraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie, 17 oktober 2005.
 

bullet

Het eerste contact tussen een gezin en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Stand van zaken van de gedachtewisseling van Agora, oktober 2005. Het Steunpunt is co-auteur.
 

bullet

Debatopener:10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede. Discussienota's, april 2005.
 

2004
 
bullet

Een bijdrage tot de evaluatie van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Nota overhandigd aan de Minister van maatschappelijke integratie, september 2004.
 

bullet

Nota: Recht op participatie. In het kader van het Vlaams vooruitgangs- en toekomstcongres armoede, 6 mei 2004.
 

bullet

Nota voor de leden van de federale Task Force "Huisvesting": Aanbeveling betreffende de invoering en aanmoediging van de buitengerechtelijke huurbemiddeling voor het oplossen van conflictsituaties tussen huurders en eigenaars, maart 2004.
 

bullet

Eindrapport: Een andere benadering van armoede-indicatoren: onderzoek-actie-vorming, maart 2004.
 

2003
 
bullet

Opdrachtverslag: Politieke participatie en het Nationaal Actieplan sociale insluiting: werk aan de winkel. Methode en voorwaarden, augustus 2003.
 

bullet

Schriftelijk standpunt over het ontwerp van decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, op vraag van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement, d.d. 20 juni 2003.
 

2002
 
bullet

De financiële gevolgen van de plaatsing van één of meerdere kinderen voor de ouders, 10 juni 2002: beknopte voorstelling.
 

2001
 
bullet

Nota aan de Minister van maatschappelijke integratie en aan de Ministerraad in verband met het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 31 oktober 2001.
 

2000
 
bullet

Betreft Evaluatie Gezondheid. Gezamenlijke tekst van de Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de Armoede, opgesteld met de hulp van het Steunpunt. Ter attentie van de Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, 22 mei 2000.
 

voor 2000
 
bullet

Het gezin en de plaatsing van kinderen wegens armoede: nota geschreven door de Franstalige Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de Armoede met de steun van het Steunpunt, januari 1998.