S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

cover publicatie Armoede - Waardigheid - Mensenrechten

Armoede - waardigheid - mensenrechten
10 jaar Samenwerkingsakkoord

december 2008

 


Volledig
e publicatie

Covers

Inhoudstafel

Inleiding

01.   Een mensenrechtenbenadering van armoede

bullet

01.1 De betekenis van het verband tussen mensenrechten, armoede en waardigheid
 
bullet

Edouard Delruelle – ‘Waard om te sterven als een nietsnut…’

bullet

Arjun Sengupta – Extreme armoede als een schending van de mensenrechten

bullet

Maxime Stroobant – Artikel 23 van de grondwet en de armoedeproblematiek

 

bullet

01.2. Maakt de mensenrechtenbenadering een werkelijk verschil voor mensen in armoede?
 
bullet

Jacques Fierens – De armen, hun advocaten en de hypomochlion

bullet

Steven Gibens – Grondrechten: geen ijdele begrippen

bullet

Françoise Tulkens & Sébastien Van Drooghenbroeck – Armoede en mensenrechten. De bijdrage van het Europese Hof voor de rechten van de mens

bullet

Régis Brillat – De collectieve klachtenprocedure van het Europese Sociale Handvest en de strijd tegen armoede

bullet

Marc Uhry & Thierry Viard – De Raad van Europa pakt Frankrijk aan over het recht op huisvesting en het recht op bescherming tegen armoede

 

bullet

01.3. De gevolgen van de mensenrechtenbenadering voor de wetgeving
 
bullet

Ingrid Aendenboom – De Europese anti-discriminatierichtlijn en haar omzetting in de Belgische wetgeving. De beschermde criteria “vermogen” en ”sociale afkomst”

bullet

David Robitaille – De gerechtelijke opvatting over armoede in canada: onveranderlijke maatschappelijke positie of gewoon een kwestie van wil?

bullet

Ludo Horemans – Armoede en discriminatie

bullet

Bernard Lacharme – Het inroepbaar recht op wonen: een hervorming met belangrijke gevolgen voor het optreden van de overheid
 

02.   Drie hefbomen voor de strijd tegen armoede

bullet

02.1. Sociale zekerheid
 
bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bullet

Patrick Feltesse – Sociale zekerheid en de strijd tegen armoede

bullet

Jozef Pacolet – De sociale zekerheid: een superieur en onmisbaar instrument in de strijd tegen armoede

 

bullet

02.2. Openbare dienstverlening
 
bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bullet

Luc Goossens – De scheve schaats rond het recht op wonen. Bespiegelingen rond wonen na 10 jaar Samenwerkingsakkoord rond Armoedebeleid

bullet

Geneviève Lacroix in samenwerking met Patricia Schmitz – De plaats van de gebruiker in de OCMW’s: een uitdaging

 

bullet

02.3. Participatie
 
bullet

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Reflecties vanuit de werking van het Steunpunt

bullet

Verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede – Partnerschap met de allerarmsten kan niet haastig gebeuren

bullet

Michel Goffin – Permanente educatie in de Franse Gemeenschap: de uitdaging om volksmiddens te betrekken bij maatschappelijke participatie en burgerparticipatie

bullet

Lut Vael – Participatie, het uitgangspunt voor de sector Samenlevingsopbouw?
 

Personalia
 

Bijlage

bullet

Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid
 Deze publicatie bestaat in het Nederlands en het Frans.

Kostprijs: 18 euro (+ 2,60 euro verzendkosten, behoudens verhoging posttarief)

U kan deze publicatie bestellen bij de Infoshop van de Kanselarij van de Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op het rekeningnummer 679-2003650-18

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be
Vermeld duidelijk: ‘Armoede-waardigheid-mensenrechten’, de taal en het gewenste aantal exemplaren.

bullet

U kan deze publicatie ook afhalen op de Infoshop van de Kanselarij van de Eerste Minister.
De Infoshop is van maandag tot vrijdag open van 9u tot u 11u30 en van 12u tot 16u.

Infoshop Kanselarij van de Eerste Minister
Regentlaan 54 - 1000 Brussel
T: 02-514.08.00 – F: 02-512.51.25 – shop@belgium.fgov.be

 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.