S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright wauter de tuinkabouter

Publicaties van het Steunpunt over huisvesting

 

bullet

Morel Thibault en Van Hootegem Henk. De impact van lokaal woonbeleid. In: Samenleving & Politiek, nr. 7, p. 63-68.
 

bullet

Cahier rechtspraak nr.1
Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017 + Bijlage.

 

bullet

Morel Thibault et Van Hootegem Henk, Les expulsions pour cause d’insalubrité : révélatrices de l’ineffectivité du droit à un logement décent dans les situations de pauvreté ? In: Echos du Logement, nr. 123, juli 2018, p. 56-58.
 

bullet

Stroobants Veerle en Morel Thibault, Huidige wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede, In: Knack, 7/06/2018.
 

bullet

Stroobants Veerle en Morel Thibault, Wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede, In: Sociaal.Net, 31/5/2018.
 

bullet

Aanbeveling: het referentieadres voor personen die in een mobiele woning verblijven, 29 november 2017.
 

bullet

Nota betreffende de piste van een centraal huurwaarborgfonds, februari 2015.
 

bullet

Memorandum Wonen van het Steunpunt, december 2013.
 

bullet

"Recht op wonen afdwingbaar?" Interview met Angela van de Wiel, in Huurdersblad online, nr. 215, juni 2013, p. 21-27.
 

bullet

Bernard N., Hubeau B. (Editors), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? - Droit au logement: vers une obligation de résultat?, 2013. (Deze publicatie is een initiatief van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Saint Louis.)
 

bullet

De Mol Marilène, "Mais pourquoi restent-ils dans ce camping?" Une idée des plus-values de l'habitat alternatif pour des personnes pauvres. In: Les Cahiers nouveaux, nr. 84, december 2012, p. 37-39.
 

bullet

De Mol Marilène, Des pistes pour faire avancer le droit au logement en Belgique. In: Housing Rights Watch, nr. 4, oktober 2012, p. 5-7.
 

bullet

De Mol Marilène, Formes alternatives de logement : au-delà des murs, l'habitat. In: Echos du logement, nr. 2, août 2012, p. 7 en volgende.
 

bullet

Van Impe Gilles, L'effectivité du droit au logement : une obligation de résultat à charge des pouvoirs publics ? In: Echos du logement, nr. 2, août 2012, p. 39-40.
 

bullet

Wonen in België. In: Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2011.
 

bullet

Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis. In: Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2011.
 

bullet

Alternatieve woonvormen: meer dan een huis, een thuis. In: Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2011.
 

bullet

Verslag seminarie 'Naar een effectief recht op wonen: welke lessen kunnen we trekken uit de Franse en Schotse ervaringen?', 18 maart 2011
 

bullet

Termote Henk, De Mol Marilène, Dakloosheid. Toneel van een structureel armoedebeleid? In: Alert, jaargang 36, nr. 4, oktober  2010,  p. 31-36.
 

bullet

Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 2 Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede, maart 2010.
 

bullet

De Mol Marilène et Termote Henk, Pour une approche préventive et cohérente du sans abrisme. In: L'Observatoire, nr. 64, 2009-2010, p. 123-126.
 

bullet

Huurwaarborg: hoe werkelijk de toegang tot de huisvestingsmarkt verlagen? In: Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 1 Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2009.
 

bullet

Huurwaarborg: nieuwe wet werkt niet naar behoren, 28 oktober 2008.
 

bullet

Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren. In: Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.
 

bullet

Permanent wonen op toeristische terreinen. In. Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.
 

bullet

Het recht op wonen in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden, maart 2007.
 

bullet

Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren. In: Armoede uitbannen: Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2005.
 

bullet

Recht op wonen. In: Debatopener: 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede, april 2005.
 

bullet

Butaye Mark, Martin Thierry, Naar herstel van recht op behoorlijke huisvesting. In: Sociaal, november 2004, pp. 8-10.
 

bullet

Martin, Thierry, Droit à un logement décent: vaincre l'anémie constitutionnelle. In: Revue nouvelle, nr. 5, mei 2004, pp. 15-20. Tevens verschenen in: Echos du logement, nr. 2, april 2004, pp. 92-95.  
 

bullet

Aanbeveling betreffende de invoering en aanmoediging van de buitengerechtelijke huurbemiddeling voor het oplossen van conflictsituaties tussen huurders en eigenaars. Nota voor de leden van de federale Task Force "Huisvesting", maart 2004.
 

bullet

Naar het herstel van het recht op een behoorlijke huisvesting. In: In dialoog: Tweejaarlijks verslag, december 2003.