S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

copyright eman59

De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiŽle hefbomen in de bestrijding van armoede. De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren in een armoedesituatie vormt een scharnierpunt waarbij het resultaat langdurige effecten -zowel in positieve als negatieve termen- kan opleveren voor hun levensomstandigheden.
 

Activiteiten van het Steunpunt

Publicaties van het Steunpunt

Wetgeving


Activiteiten van het Steunpunt

Het overleg dat momenteel loopt laat toe de inzichten uit vroeger overleg rond onderwijs en arbeid samen te brengen. Het resultaat op het einde van de schoolloopbaan, dat in belangrijke mate beÔnvloed wordt door de studieoriŽntering binnen het secundair onderwijs (het onderwijsthema van het Verslag 2009) is namelijk een belangrijke determinant voor iemands kansen op een passende job (het tewerkstellingsthema van het Verslag 2009), zeker in het begin van de arbeidsloopbaan.

Ter voorbereiding van het overleg werd in september 2010 een seminarie georganiseerd. Het verslag daarvan vindt u hier.

Het specifieke thema van de werkgroep is het deeltijds (alternerend) leren en werken voor kwetsbare jongeren, bekeken vanuit een armoedeperspectief. Het resultaat van de werkzaamheden is opgenomen in het hoofdstuk Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken in het Verslag 2010-2011.
 


Publicaties van het Steunpunt

bullet

Termote H. en Galand S., Deeltijds leren en werken: een opstap naar de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwetsbare jongeren? In: Over.Werk, jaargang 22, nr. 3, juli-september 2012, p. 52-60.
 

bullet

Termote Henk en Galand Sophie, Deeltijds leren en werken. Springplank naar een duurzame job voor jongeren in armoede? In: Welwijs, jaargang 23, nr. 3, september 2012, p. 14-17.
 

bullet

Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken. In : Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2011.
 

bullet

Verslag van het seminarie "De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren in armoede", 7 september 2010.


Wetgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar de wetgeving over het stelsel van deeltijds leren en werken.

bullet

Regelgeving betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

bullet

Wettelijk kader over het alternerend secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap

bullet

Decreet houdende oprichting van het Waals Instituut voor Alternerend Leren en voor de Zelfstandigen en de KMO's (IFAPME)

bullet

Wettelijk kader over de opleidingscentra van de "Espace Formation PME" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bullet

Wettelijk kader over het ęInstituut voor Opleiding en Voortgezette Opleiding in de Middenstand en de KMOísĽ (IAWM) in de Duitstalige Gemeenschap