S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

Strijd tegen armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Verslag - december 2011

 


Volledig verslag + Errata in hoofdstukken I en V


Samenvatting

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Recht op wonen

bullet

1. Wonen in BelgiŽ

bullet

2. Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis

bullet

3. Alternatieve woonvormen: meer dan een huis, een thuis

II. Toekomstperspectieven van jongeren

bullet

4. Een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verlaten: op zoek naar een plek in de samenleving 

bullet

5. Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken

Bijlagen

bullet

Bijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bullet

Bijlage 2: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid


Persconferentie:

bullet

Persbericht

bullet

Voorstelling van het verslag 2011 "Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie"

bullet

PowerPoint-presentatie
 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits. Een samenvatting is ook beschikbaar in het Engels.

De kostprijs bedraagt 12 Ä + 2,80 Ä verzendkosten (behoudens verhoging posttarief).

U kan ze bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer: IBAN-code: be50 6792-0036-5018 - BIC-code: pchqbebb
per e-mail: info@infoshop.belgium.be

Vermeld duidelijk : "Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Verslag 2010-2011", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop van de Kanselarij van de Eerste Minister.
De Infoshop is van maandag tot vrijdag open van 9u tot 11u30 en van 12u tot 16 uur.

Infoshop.be
Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 18
1000 Brussel
tel: 02/514 08 00


bullet

Zie ook
 

bullet

Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat