S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franšais

Publieke diensten en armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Tweejaarlijks verslag 2014-2015

 


Volledig verslag


Samenvatting

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Justitie

II. Cultuur

III. Kinderopvang

IV. Gezondheid

V. Werk

VI. Energie en Water

Bij wijze van besluit

Bijlagen
1. Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag
2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid


Persconferentie:

bullet

Persbericht

bullet

PowerPoint-presentatie
 


Het Verslag bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits. Een samenvatting is ook beschikbaar in het Engels.
 


bullet

Zie ook
 

bullet

Opvolging van het achtste tweejaarlijkse verslag