S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Copyright _nAFRía_

Wettelijk kader

De opdrachten van het Steunpunt (artikel 5 van het samenwerkingsakkoord)

bullet

informatie over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en toegang tot de rechten inventariseren, systematiseren en analyseren op basis van indicatoren;
 

bullet

structureel overleg organiseren met de verenigingen waar armen het woord nemen en met andere private of openbare actoren die op dit vlak deskundig zijn;
 

bullet

om de twee jaar een verslag opmaken op basis van een structureel overleg met de verenigingen waar armen samenkomen en andere private of openbare actoren die op dit vlak deskundig zijn;
 

bullet

adviezen, aanbevelingen en concrete voorstellen uitbrengen over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op armoedebestrijding (zie in dit verband de pagina over de nota's van het Steunpunt).