S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright goodsardine.clean

 

Wettelijk kader

De structuur

De Begeleidingscommissie (artikel 8 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bullet

de inhoud van de werkzaamheden van het Steunpunt opvolgen

bullet

de methodologie bewaken

Samenstelling:

bullet

de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, voorzitster

bullet

de leden van het Beheerscomité

bullet

mensen die de wetgever als belangrijke actoren op het gebied van armoedebestrijding beschouwt:
bullet

4 vertegenwoordigers van de sociale partners

bullet

2 vertegenwoordigers van de ziekteverzekeringsinstellingen

bullet

5 vertegenwoordigers van verenigingen waar armen samenkomen

bullet

3 vertegenwoordigers van de afdelingen maatschappelijk welzijn van de Verenigingen van Steden en Gemeenten

Het Beheerscomité (artikel 7 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bullet

de uitvoering van het samenwerkingsakkoord bewaken

bullet

de personeelsbehoeften bepalen

bullet

het ontwerp van budget uitwerken

Samenstelling:

bullet

vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten van de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen van België

bullet

de directeur en de adjunct-directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en voor bestrijding van discriminatie en racisme en van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel alsook de coördinator van het Steunpunt met raadgevende stem