S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright  _nAFRía_

Team

Huidige samenstelling van het team :


Medewerkers
Michiel Commère
Mélanie Joseph
Thibault Morel
Veerle Stroobants
Henk Van Hootegem
(adjunct-coördinator)

Website en documentatiecentrum
Ghislaine Adriaensens

Secretariaat
Martine De Raedt

Coördinatie
Françoise De Boe