S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

 

Team

Huidige samenstelling van het team :


Medewerkers
Christophe Blanckaert
Emily Clissold
Michiel Commère
Mélanie Joseph
Thibault Morel
Veerle Stroobants

Website en documentatiecentrum
Ghislaine Adriaensens

Secretariaat
Martine De Raedt

Coördinatie
Henk Van Hootegem, dd.