S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright  _nAFRía_

Wettelijk kader

De werkmethode van het Steunpunt

bullet

"de verenigingen waar de armen het woord nemen op een structurele en bestendige manier bij zijn werkzaamheden" betrekken, "hierbij gebruikmakend van de dialoogmethode zoals ze ontwikkeld werd bij het totstandkomen van het Algemeen Verslag over de Armoede" (artikel 5 §2 van het samenwerkingsakkoord);
 

bullet

ontmoetingen organiseren tussen de mensen op wie het beleid een impact heeft en degenen die het beleid uitwerken, het beleid omzetten …