Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Inzetten op een sterk beleid ter ondersteuning van huishoudens en huurders met een laag inkomen in duurzamer wonen

We stellen het al langer vast: mensen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid ondervinden meer dan anderen de effecten van klimaatverandering (cfr. de overstromingen in 2021, luchtvervuiling, hittegolven…) en andere crisissen (cfr. de energiecrisis met torenhoge energiefacturen). Tegelijk ontbreekt het hen aan de middelen en mogelijkheden om structureel in te grijpen in de kwaliteit van hun woning, via energie- en waterbesparende ingrepen. Huishoudens en huurders met een laag inkomen hebben niet de middelen voor voorfinanciering, zijn – als ze huren – zelf geen eigenaar en kunnen dus zelf niet investeren in de (private of sociale) huurwoning, hebben weinig toegang tot premies, enzovoort.

Henk Van Hootegem, coördinator van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting: “In het komende beleid moet dan ook heel sterk ingezet worden – met de nodige budgetten, onder meer in het kader van de klimaatfondsen – op ondersteuningsmogelijkheden voor huishoudens en huurders met een laag inkomen, om hun energie- en waterfactuur beheersbaar te houden, en hen te kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering. Anders dreigen ze tweemaal slachtoffer te worden in crisissen, zoals we deze kenden in de voorbije jaren: geconfronteerd worden met deze klimaateffecten, maar ook met blijvend hoge energie- en waterfacturen, zonder te kunnen beantwoorden aan de steeds hogere doelstellingen inzake energieprestatie. We hebben nood aan een woon- en klimaatbeleid – zowel federaal, gewestelijk en lokaal – dat niemand achterlaat”.

Om deze oproep te ondersteunen, organiseert het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede – in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling- op woensdag 26 juni 2024 in Residence Palace (Brussel) een seminarie over de verschillende mogelijkheden om huishoudens en huurders met een laag inkomen te ondersteunen in duurzamer wonen. Tijdens deze dag wordt er met verschillende actoren uitgewisseld over Vlaamse, Waalse en Brusselse initiatieven om energie- en waterzuinig wonen mogelijk te maken voor kwetsbare huishoudens. In acht werkgroepen worden acht types van initiatieven besproken: premies, leningen, groeps- en wijkrenovaties, energiegemeenschappen en -coöperatieven, begeleiding bij renovatie, aankoop en gebruik van zuinige toestellen, alternatieve financiering, en wettelijke instrumenten zoals sociaal beheersrecht.

Samen zullen we zoeken naar de mogelijkheden en voorwaarden om met ondersteuningsinitiatieven deze groepen effectief te bereiken, in functie van een rechtvaardige en duurzame transitie. Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede zal de toekomstige regeringen en beleidsverantwoordelijken ook informeren over de nood aan een dergelijk beleid en de resultaten van de uitwisselingen.

  • Verdere informatie over het seminarie ‘Duurzaam wonen: ondersteunen van huishoudens en huurders met een laag inkomen’ : hier 
  • Ontdek een nota met een beschrijving van de voorgestelde initiatieven : hier
Contactpersonen: