S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

De Begeleidingscommissie


Deze wordt voorgezeten door de Minister van Maatschappelijke Integratie.
In haar vergadering van 16 december 1999 heeft het Beheerscomité de leden van de Begeleidingscommissie, voorgedragen door hun respectievelijke instanties, mandaat verleend voor zes jaar.
Sinds februari 2017 is het de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir, die het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Samenstelling :

Voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad als vertegenwoordigers voor de sociale partners:

bullet

Alice Defauw,

bullet

Anne Panneels,

bullet

Paul Palsterman,

bullet

Louis Warlop

Voorgedragen door het Nationaal Intermutualistisch College als vertegenwoordigers van de ziekteverzekeringsinstellingen

bullet

Ivan Dechamps,

bullet

Karine Rochtus.

Voorgedragen door de Verenigingen waar armen het woord nemen:

bullet

Diane Moras,

bullet

Marc Otjacques,

bullet

Jean Peeters,

bullet

Georges de Kerchove.

Zijn tevens uitgenodigd: Nicolas De Kuyssche (Brussels Forum Armoedebestrijding), Christine Mahy (Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), Hanne Stevens (Netwerk tegen Armoede) en Caroline Vanderhoeven   (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding).

Voorgedragen door de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten:

bullet

Bernard Dutrieux,

bullet

Piet Van Schuylenberg.

De leden van het Beheerscomité.
 

Het secretariaat van deze commissie wordt waargenomen door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
De installatievergadering vond plaats op 23 december 1999.

Aantal bijeenkomsten van de Begeleidingscommissie:
1999: 1
2000: 2
2001: 9
2002: 5
2003: 6
2004: 5
2005: 5
2006: 4
2007: 6
2008: 6
2009: 3
2010: 5
2011: 6
2012: 5
2013: 6
2014: 3
201
5: 3
201
6: 4
2017: 3