Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In 1998 wordt een “Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid” ondertekend. Het wordt door alle Parlementen van het land goedgekeurd (BS van 16.12.98 en van 10.07.99) en heeft dus wetswaarde.

 

 Geest van de wet

Het samenwerkingsakkoord bekrachtigt drie hoofdprincipes voor armoedebestrijding: