De Begeleidingscommissie (artikel 8 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bulletde inhoud van de werkzaamheden van het Steunpunt opvolgen

bulletde methodologie bewaken

Samenstelling:

 • de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, voorzitster
 • de leden van het Beheerscomité
 • mensen die de wetgever als belangrijke actoren op het gebied van armoedebestrijding beschouwt:
  • 4 vertegenwoordigers van de sociale partners
  • 2 vertegenwoordigers van de ziekteverzekeringsinstellingen
  • 5 vertegenwoordigers van verenigingen waar armen samenkomen
  • 3 vertegenwoordigers van de afdelingen maatschappelijk welzijn van de Verenigingen van Steden en Gemeenten

 

Het Beheerscomité (artikel 7 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bulletde uitvoering van het samenwerkingsakkoord bewaken

bulletde personeelsbehoeften bepalen

bullethet ontwerp van budget uitwerken

Samenstelling:

 • vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten van de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen van België
 • de directeur en de adjunct-directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en voor bestrijding van discriminatie en racisme en van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel alsook de coördinator van het Steunpunt met raadgevende stem.