Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

De Begeleidingscommissie (artikel 8 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bulletde inhoud van de werkzaamheden van het Steunpunt opvolgen

bulletde methodologie bewaken

Samenstelling:

 

Het Beheerscomité (artikel 7 van het samenwerkingsakkoord)

Rol:

bulletde uitvoering van het samenwerkingsakkoord bewaken

bulletde personeelsbehoeften bepalen

bullethet ontwerp van budget uitwerken

Samenstelling: