Op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting worden geen persoonsgegevens verzameld behalve indien u een vraag stelt via e-mail.

In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

 

Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. U kunt ons ook vragen om uw gegevens geheel te schrappen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster van de site.

♦Het Steunpunt zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat vanuit de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat de website toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.

Op deze website worden alleen analytische cookies via Google Analytics gebruikt. Er wordt geregistreerd welke pagina’s van deze website geraadpleegd worden, de duur van de raadpleging en desgevallend de website via dewelke u toegang hebt verkregen tot onze website. Deze informatie die onze webmaster toelaat de kwaliteit van onze website te verhogen, is evenwel volledig anoniem.