Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In dialoog
Tweejaarlijks verslag- december 2003

Inleiding

Armoede zoals mensen ze zelf beleven

Het overleg tussen mensen in armoede en hun partners

Het recht op maatschappelijke dienstverlening : vragen voor een evaluatie

Recht op bescherming van de gezondheid

Het recht op arbeid en sociale bescherming : de kwaliteit van de arbeid

Naar het herstel van het recht op een behoorlijke huisvesting

Nationale actieplannen sociale insluiting in het licht van het overleg

Vooruitzichten

Bijlage

Samenwerkingsakkoord betreffende de bestending van het armoedebeleid


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.


Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat