Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Informatie- en communicatiemateriaal in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne

Het doel van deze pagina is om de verschillende betrokken personen en actoren toe te leiden naar interessante informatie of instrumenten in functie van het informeren en bereiken van personen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne. Zonder aanspraak te maken op volledigheid worden op deze pagina een aantal bestaande links en instrumenten voor drie doelgroepen opgesomd:

  1. Zorgprofessionals en vaccinatieverantwoordelijken
  2. Sociaal werkers
  3. Mensen uit precaire groepen en het algemene publiek

 

1. Zorgprofessionals en vaccinatieverantwoordelijken

Interfederaal

Vlaanderen

Wallonië

Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel

Brussel


2. Sociaal werkers

Brussel

Vlaanderen

Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel

 


3. Mensen in precaire situaties en de algemene bevolking

Interfederaal 

Brussel

Vlaanderen

Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel 

Duitstalige gemeenschap