Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

 

 Reflectievoormiddag
Voorbij het statuut samenwonende

donderdag 19 april 2018
Plaats : Senaat (halfrond)

 

De problemen met het statuut samenwonende zijn reeds jaren gekend en worden regelmatig aangekaart door verschillende actoren in de strijd tegen armoede. Zo volstaan de bedragen van de sociale uitkeringen slechts zelden om een menswaardig bestaan te leiden. De bedragen voor samenwonenden doen dat nog minder. Daarnaast belemmert het bestaan van dit statuut de vrijheid om essentiële keuzes te maken, zoals als koppel leven, een meerderjarig kind in huis nemen of onderdak verschaffen aan kennissen of familieleden. Het is ook niet genderneutraal, daar het meer vrouwen aanbelangt. En hoewel samen huren vandaag een noodzaak is geworden voor een groot aantal mensen, hebben zij die een uitkering ontvangen geen toegang tot deze woonvorm – die toelaat om huur uit te sparen – zonder inkomensverlies.

Diezelfde actoren hebben het gevoel dat deze problematiek nog steeds geen politieke prioriteit is. Daarom organiseerde het Steunpunt deze voormiddag. De bedoeling was de deelnemers te informeren over de pistes die momenteel verkend worden door de betrokken instellingen en over de concrete initiatieven die ze reeds namen of die ze voorzien om verder te gaan dan de vaststellingen en over te gaan tot actie. We voorzagen ook tijd voor uitwisseling, zowel in werkgroepen als informeel tijdens de lunch.

Deze reflectievoormiddag richtte zich tot alle actoren die op één of andere manier op de grenzen van het statuut samenwonende stoten: mensen in armoede en hun verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties, onderzoekers, administraties, parlementsleden, medewerkers van kabinetten …

Deze reflectievoormiddag werd georganiseerd in opvolging van het negende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Burgerschap en armoede’.

 

Het programma van het plenaire gedeelte

 

Infofiches over de impact van samenwonen in de verschillende regelgevingen, opgesteld door de betrokken instellingen en administraties, op vraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede:

 

Schema van DROITS QUOTIDIENS, Le taux d’allocations sociales selon la situation familiale
https://www.droitsquotidiens.be/fr/system/files/documents/201710-le_taux_dallocations_sociale_selon_la_situation_familiale_def.pdf

 

Hoofdstuk samenwonen uit het tweejaarlijkse Verslag 2016-2017 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Burgerschap en armoede’

 

Uittreksels uit het tweejaarlijks Verslag 2012-2013 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als titel ‘Sociale bescherming en armoede’

 

Getuigenis over de gevolgen van samenwonen uit de video ‘Non take-up & rechten

 

Verslag van de reflectievoormiddag
Het verslag met de verschillende bijdragen tijdens de reflectievoormiddag vindt u hier.

 

Memorandum Samenwonen van het Steunpunt, december 2018

 

Niewsflits – December 2018
Thematiek: Samenwonen