Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Contact Service de lutte contre la pauvreté - bâtiment

Nieuw adres (vanaf 22/03/2022): Victor Hortaplein 40 bus 40, 1060 Brussel (Sint-Gillis).
Tel.: +32 (0)2 212.31.67; +32 (0)2 212.30.00 (algemeen nummer)

Fax: +32 (0)2 212.30.30

E-mail: [email protected]

 

Hoe kun je het Steunpunt bereiken?

Documentatiecentrum

Wie kan u verder helpen?