Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Strijd tegen armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie
Verslag – december 2011

 

Volledig verslag + Errata in hoofdstukken I en V

Samenvatting

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Recht op wonen

bullet1. Wonen in België

bullet2. Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis

bullet3. Alternatieve woonvormen: meer dan een huis, een thuis

 

II. Toekomstperspectieven van jongeren

bullet4. Een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verlaten: op zoek naar een plek in de samenleving

bullet5. Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken

 

 Bijlagen

bulletBijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bulletBijlage 2: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

 


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletVoorstelling van het verslag 2011 “Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”

bulletPowerPoint-presentatie

 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits. Een samenvatting is ook beschikbaar in het Engels.

 


bulletZie ook

bullet Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat