Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor jongeren in een armoedesituatie vormt een scharnierpunt waarbij het resultaat langdurige effecten -zowel in positieve als negatieve termen- kan opleveren voor hun levensomstandigheden.

Activiteiten van het Steunpunt

Publicaties van het Steunpunt

Wetgeving


Activiteiten van het Steunpunt

Het overleg dat momenteel loopt laat toe de inzichten uit vroeger overleg rond onderwijs en arbeid samen te brengen. Het resultaat op het einde van de schoolloopbaan, dat in belangrijke mate beïnvloed wordt door de studieoriëntering binnen het secundair onderwijs (het onderwijsthema van het Verslag 2009) is namelijk een belangrijke determinant voor iemands kansen op een passende job (het tewerkstellingsthema van het Verslag 2009), zeker in het begin van de arbeidsloopbaan.

Ter voorbereiding van het overleg werd in september 2010 een seminarie georganiseerd. Het verslag daarvan vindt u hier.

Het specifieke thema van de werkgroep is het deeltijds (alternerend) leren en werken voor kwetsbare jongeren, bekeken vanuit een armoedeperspectief. Het resultaat van de werkzaamheden is opgenomen in het hoofdstuk Jongeren in armoede en het deeltijds leren en werken in het Verslag 2010-2011.


Publicaties van het Steunpunt


Wetgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar de wetgeving over het stelsel van deeltijds leren en werken.