De lijst met links is een weerspiegeling van persoonlijke keuzes en mag in geen geval opgevat worden als een officiële referentielijst.

organisaties sociale partners overheid internationaal individuele hulp


 

Organisaties

bulletAction Vivre Ensemble & Entraide et Fraternité

bulletAgence-Alter

bulletArmoede In-zicht

bulletArmoede.org

bulletATD Vierde Wereld België

bulletBelgische federatie van voedselbanken

bulletBelgisch Netwerk Armoedebestrijding

bulletBeweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen – BMLIK

bulletBrusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)

bulletBrussels Forum Armoedebestrijding

bulletCentra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

bulletCentrum Informatieve Spelen

bulletCentrum Kauwenberg

bulletCentrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC)

bulletCollectief van verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede

bulletCollectif Solidarité contre l’exclusion : emploi et revenus pour tous

bulletCoordination des ONG pour les Droits de l’Enfant

bulletDe Fakkel

bulletDe Keeting

bulletDe Lage Drempel

bulletDe Loodsen

bulletDe Zuidpoort

bulletDoucheFLUX

bulletFédération des Maisons Médicales et des Collectifs de Santé Francophones

bulletFédération des Services Sociaux (FdSS)

bulletFlora: Netwerk voor vorming en werkcreatie met vrouwen

bulletGezinsbond

bulletGemeenschappelijk Daklozenfront

bulletHelder Recht

bulletHUURpunt vzw

bulletKennisplein

bulletKinderrechtencoalitie Vlaanderen

bulletKenniscentrum WWZ

bulletKoning Boudewijnstichting

bulletLiga voor Mensenrechten

bulletLire et Ecrire

bulletl’Observatoire

bulletLuttes Solidarités Travail – LST

bulletMedimmigrant

bulletNetwerk tegen Armoede

bulletQuestion Santé

bulletRassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH)

bulletRassemblement Wallon du Droit à l’Habitat

bulletRecht-Op

bulletRéseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

bulletRéseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie (RWADE)

bulletRestos du cœur

bulletRIMO Limburg

bulletSamenlevingsopbouw

bulletSoCiuS: Steunpunt sociaal-cultureel vormingswerk

bulletSOS Schulden op School

bulletSTA-AN

bulletTAO-armoede

bulletT’Hope

bulletUNIA-Interfederaal Gelijkekansencentrum

bulletVereniging van Wijkgezondheidscentra

bulletVlaams Centrum Schuldbemiddeling

bulletVlaams Huurdersplatform

bulletVlaams Instituut Gezond Leven

bulletWelzijnszorg

bulletZelfhulpgroep Schuldoverlast, Sociale en Juridische Begeleiding

 

 


Sociale partners

bulletCentrale Raad voor het Bedrijfsleven

bulletConseil économique et social de la Région wallonne

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bulletHoge Raad voor de Werkgelegenheid

bulletNationale Arbeidsraad

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

bulletVakbonden:

bulletAlgemeen Belgisch vakverbond (ABVV)

bulletAlgemeen christelijk vakverbond (ACV)

bulletAlgemene centrale van de liberale vakbonden van België (ACLVB)

bulletUnie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

bulletUnion des Classes Moyennes (UCM)

bulletVerbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

 


Overheid

Federaal

bulletP.O.D. Maatschappelijke Integratie

bulletBelgium.be: federale portaalsite

bulletFederaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

bulletFederaal Planbureau

bulletFederale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bulletNationale Bank van België

bulletNetwerk van federale armoedeambtenaren

bulletRijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

bulletRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

bulletSociale zekerheid: portaalsite

bulletStatbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium)

 

Waals Gewest

bulletAction sociale: portaalsite

bulletCohésion sociale: portaalsite

bulletConseil Supérieur du Logement en Wallonie

bulletDéveloppement durable

bulletForem

bulletWallonie.be: portaalsite van het Waalse Gewest

bulletLutte contre la pauvreté: portaalsite

 

Franse Gemeenschap

bulletAide à la Jeunesse

bulletFranse Gemeenschap: portaalsite

bulletObservatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse

bulletOffice de la Naissance et de l’Enfance (ONE)

 

Vlaamse overheid

bulletArmoedebestrijding

bulletKind en Gezin

bulletVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

bulletVlaamse infolijn

bulletVlaamse overheid: portaalsite

 

Duitstalige Gemeenschap

bulletDuitstalige Gemeenschap: portaalsite

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bulletActiris: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bulletBrussels Hoofdstedelijk Gewest: portaalsite

bulletBruxelles Formation

bulletObservatorium voor Gezondheid en Welzijn

 

Lokaal niveau

bulletVereniging van Belgische Steden en Gemeenten

bulletUnion des Villes et Communes de Wallonie (UCVW)

bulletVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

bulletVereniging van Vlaamse OCMW-Secretarissen

bulletVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bulletProvincie Antwerpen: welzijn

bulletProvincie Limburg

bulletProvincie Oost-Vlaanderen: welzijn en gezondheid

bulletProvincie Vlaams-Brabant: welzijn

bulletProvincie West-Vlaanderen: welzijn en zorg

 

 


Internationaal

Internationale instellingen

bulletEuropese Unie: werkgelegenheid en sociaal beleid

bulletEuropese Commissie:

bulletAnalytical Support on the Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms (ASISP)

bulletGrondrechten

bulletWerkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

bulletPeer Review in Social Protection and Social Inclusion

bulletSociale bescherming en sociale integratie

bulletEuropese Raad

bulletRaad van de Europese Unie

bulletEuropees Parlement

bulletEuropees Comité van de Regio’s

bulletRaad van Europa

bulletUnited Nations: Eradiction of Poverty

bulletUnited Nations Development Programme

bulletUnited Nations: Millennium Development Goals

bulletOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights

bulletWorld Bank: PovertyNet

 

Internationale organisaties

bulletAlliances to fight poverty

bulletATD Quart Monde International

bulletCentre Europe-Tiers Monde (CETIM)

bulletComparative Research Programme on Poverty (CROP)

bulletEuropean Anti-Poverty Network (EAPN)

bulletEuropean Centre for Social Welfare Policy and Research

bulletEuropean Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA)

bulletEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

bulletInternational Labour Organization

bulletInternational Social Security Association

bulletObservatoire Sociale Européen

bulletPlatform of European Social NGOs

 

Landen

bulletCanadian Council on Social Development (Canada)

bulletComité Pauvreté & Politique (Frankrijk)

bulletInstitut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) (Frankrijk)

bulletInstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Frankrijk)

bulletObservatoire des inégalités (Frankrijk)

bulletObservatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) (Frankrijk)

bulletProjet “Internet de Rue” (Frankrijk)

bulletUnion Sociale pour l’Habitat (Frankrijk)

bulletESRC Research Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) (Groot-Brittannië)

bulletCombat Poverty Agency (Ierland)

bulletCollege voor de Rechten van de Mens (Nederland)

bulletDe Sociale Alliantie (Nederland)

bulletNationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) (Nederland)

bulletSociaal en Cultureel Planbureau(Nederland)

bulletSociale Vraagstukken (Nederland)

bulletWerkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (Nederland)

bulletInstitute for Research on Poverty (VS)

bulletJoint Center for Poverty Research (VS)

 


Individuele hulp

Wie kan u verder helpen?

 • De sociale kaart: een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, meer bepaald: OCMW’s, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus…
 • Sociaal Brussel: een digitale, tweetalige sociale kaart die het volledige welzijnsaanbod van het Brussels Gewest omvat.
 • Portaal belgium.be: een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen in België.
 • Rechtenverkenner: Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk: Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk kan je terecht met vragen en problemen. Hulpverleners luisteren naar je vraag en zoeken samen met je naar een oplossing. Advies en hulp is er voor iedereen, zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn.
 • De Wetswinkel: beroepsjuristen geven juridisch advies. Een consultatie kost 12 €.
 • Adressen justitiehuizen: bieden juridische bijstand.
 • Ombudsman.be: portaalsite van de Belgische ombudsmannen. Op deze site vindt u de weg naar de juiste ombudsman die kan helpen om uw probleem op te lossen. U kunt zoeken via trefwoorden onder “Probleem met …” indien u niet weet welke ombudsman kan helpen. U kunt ook onmiddellijk naar de lijst van “Ombudsdiensten” gaan indien u weet welke ombudsman voor u geschikt is. U kunt ook via de zoekindex van de trefwoorden zoeken.
 • Federale ombudsman: onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor.
 • Vlaamse ombudsdienst: onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van alle Vlaamse overheidsinstellingen in de ruime zin. De ombudsman bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing voor concrete gevallen. In de praktijk heeft de ombudsman ook een belangrijke doorverwijsfunctie.
 • Sociale zekerheid voor de burger: praktische informatie en online diensten in verband met uw rechten en plichten als burger vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 • http://www.ocmw-info-cpas.be/: website met betrouwbare en actuele informatie in een vlot leesbare stijl, over de verschillende soorten bijstand die de Brusselse OCMW’s aanbieden.
 • De Gids voor daklozen: informatie voor mensen die op straat wonen of die geen thuis hebben.
 • De Voedselbanken: bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe zamelen ze de bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van de minderbedeelden in ons land.
 • Alleenstaande ouders: Deze website is specifiek bedoeld voor alleenstaande ouders. Praktische informatie wordt gegeven over een aantal thema’s (bvb. geld, gezondheid, kinderen, huishouden, werk, wonen…).
 • Famipedia: kennisportaal van de kinderbijslag.
 • Eerste Hulp bij Schulden: deze website van het Vlaams Centrum Schuldenlast biedt informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser…
 • Werknemers zonder papieren: een rechtengids: Verblijf je in België zonder papieren? Werk je in dienst van een Belgische of een buitenlandse baas? Wil je meer informatie over je rechten als werknemer? dan is deze agenda voor jou bedoeld.