Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2023/www.luttepauvrete.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

In juni 2024 wordt een nieuwe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Bij deze audit zal worden bepaald welke inhoud niet toegankelijk is.

Voorgestelde alternatieven

In juni 2024 wordt een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Tijdens deze audit zullen alternatieven voor niet-toegankelijke inhoud worden bepaald.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

1. Neem contact op met onze communicatieafdeling

    • Adres: Steunpunt tot bestrijding van armoede. Victor Hortaplein 40, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
    • Website: luttepauvrete.be
  • Telefoon: +32 (0)2 212.31.67

2. We hebben geen geautomatiseerde klachtenprocedure

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Federale ombudsman (indien het antwoord van FOD Beleid en Ondersteuning onbevredigend is)

    • Adres: Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel

Verbeteringsplan

De website wordt in augustus 2024 vernieuwd.

Deze verklaring is op 28/06/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 28/06/2024