Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Armoedebarometers

In deze rubriek vindt u een kort overzicht van armoedebarometers die met een zekere regelmaat verschijnen.
Zie overzicht.


Veelgestelde vragen

We trachten in deze rubriek een antwoord te geven op enkele vaak gestelde vragen i.v.m. armoede en sociale uitsluiting in België.

We hebben hier informatie uit verschillende bronnen samengebracht waarbij we ons hoofdzakelijk gebaseerd hebben op het Nationale Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl).

Andere veelgebruikte bronnen zijn:

bulletStatbel (Belgisch statistiekbureau) 

bulletEurostat
bulletInstitut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

bulletStatistiek Vlaanderen

bulletObservatorium voor Gezondheid en Welzijn (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Voor bepaalde thema’s (zoals bvb. dak-en thuislozen, platteland, schuldoverlast en voedselbedeling) hebben we ons op bijkomend materiaal gebaseerd. De bronnen vindt u in de fiches ‘Veelgestelde vragen’.

 

Bij het bekijken van de cijfers mag zeker niet uit het oog verloren worden dat bepaalde groepen uit de maatschappij (voornamelijk mensen in extreme armoede) niet vertegenwoordigd zijn in de gegevensbanken en dus niet terug te vinden zijn in de cijfers (meer informatie). De getoonde resultaten moeten bijgevolg voorzichtig benaderd worden. In het algemeen moeten we trouwens opletten dat statistieken niet te simplistisch of kortzichtig geïnterpreteerd worden.

We verwijzen in dit verband graag naar de activiteiten van het Steunpunt rond kennis en indicatoren.

Deze korte selectie is uiteraard verre van volledig en zal regelmatig aangevuld worden. Kent u nog interessante bronnen voor cijfermateriaal? Mail ons.

 

Opmerking: de vragen worden onmiddellijk gevolgd door een beknopt antwoord. Dit antwoord wordt vervolgens uitvoerig toegelicht.