Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede organiseerde – in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling – op woensdag 26 juni 2024 in Residence Palace (Brussel) een seminarie over de verschillende mogelijkheden om huishoudens en huurders met een laag inkomen te ondersteunen in duurzamer wonen

Tijdens deze dag werd er met verschillende actoren uitgewisseld over Vlaamse, Waalse en Brusselse initiatieven om energie- en waterzuinig wonen mogelijk te maken voor kwetsbare huishoudens. In acht werkgroepen werden acht types van initiatieven besproken: premies, leningen, groeps- en wijkrenovaties, energiegemeenschappen en -coöperaties, begeleiding bij renovatie, aankoop en gebruik van zuinige toestellen, alternatieve financiering, en wettelijke instrumenten zoals sociaal beheersrecht.

Samen hebben we gezocht naar de mogelijkheden en voorwaarden om met ondersteuningsinitiatieven deze groepen effectief te bereiken, in functie van een rechtvaardige en duurzame transitie.

Wil u meer weten over initiatieven om huishoudens en huurders met een laag inkomen te ondersteunen?  

Ontdek alle presentaties van elke werkgroep, met een beschrijving van elk initiatief dat tijdens het seminarie werd besproken.

U kunt ook de audio-opnames van de dag downloaden, inclusief de inleidende, tussentijdse en afsluitende plenaire toespraken, de boeiende discussies in elke werkgroep en de presentaties van de keynote sprekers…

Françoise Bartiaux is milieusociologe met een doctoraat in demografie van de Université catholique de Louvain. Ze is Honorary Research Fellow van het FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) en was voorheen hoogleraar Gezinssociologie, Methodologie en Milieusociologie aan de UCLouvain. Haar onderzoek richt zich op huishoudelijke praktijken in de residentiële sector, milieurechtvaardigheid en energiearmoede. Ze coördineerde verschillende multidisciplinaire onderzoeksprojecten over huishoudelijk energieverbruik in België en andere Europese landen.

Voorzitster: Martine Vandervennet (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)

Voorstelling initiatieven:

 • Valentin Piotto (Primes wallonnes – Service public de Wallonie)

>> presentatie

 • Chaïma El Kachati en Lorella Pazienza (Primes RENOLUTION –
  Homegrade)

>> presentatie

 • Roel Vermeiren (Mijn Verbouwpremie – Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

>> presentatie

Reacties :

 • Jessica Vanoorschot en Benoît Lecocq (ATD Vierde Wereld)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

 

Voorzitter: Jean-Maurice Frère (Federaal Planbureau)

Voorstelling initiatieven:

 • Sarah Wildiers (Mijn Verbouwlening en Noodkoopfonds – Vlaams Energie-en Klimaatagentschap)

>> presentatie

 • François Castagna (Crédit rénovation – Fonds du Logement de Wallonie)

>> presentatie

 • Grégoire Chrissantakis (Crédit consommation ECORENO – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale)

>> presentatie 

Reacties:

 • Amandine Poncin (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté)
 • Angelos Koutsis (Bond Beter Leefmilieu)

>> presentatie

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitter: Roel Vanhee (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Voorstelling initiatieven:

 • Maud De Lauw (Be Reel! Mechelen, Wijkrenovatie Nekkerspoel – Stad
  Mechelen)
 • Valérie Barlet (Renocity – AGC Glass Europe)

>> presentatie

 • Ophélie Leroy en Maïra Bauherz (Rénovation collective – Brulocalis)

>> presentatie 

>> presentatie

Reacties:

 • Charlotte Renouprez (Equipes Populaires)
 • Dirk Masquillier (SAAMO Vlaams-Brabant)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitster: Caroline George (Koning Boudewijnstichting)

Voorstelling initiatieven:

 • Jan De Pauw (Power UP – Ecopower)

>> presentatie

 • Olivier Boveroux (Partage et Communautés d’énergie – Service du Facilitateur de Bruxelles Environnement)

>> presentatie 

 • Loïc Seran (SocCER – Université de Mons)

>> presentatie

Reacties:

 • Luc Maertens (Reset Vlaanderen)
 • Kris Moonen (Technische AssistentieHub – Vereniging van Vlaamse Steden
  en Gemeenten)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Quentin JOSSEN werkt al meer dan 8 jaar als consultant voor CLIMACT aan het versnellen van de energierenovatie van gebouwen, van het Europese niveau met werk voor de Europese Commissie tot het niveau van zijn eigen buurt. Nu is hij als Associate Patner bij CLIMACT verantwoordelijk voor het CLIMACT-team, dat publieke en private spelers ondersteunt bij hun inspanningen om een gebouwde omgeving te realiseren die verenigbaar is met de milieu-uitdagingen. Nadat hij de drie regio’s heeft ondersteund in hun renovatiestrategie op lange termijn, helpt hij hen en de steden (zoals La Louvière, Namen, Antwerpen en Mechelen) nu bij het ontwerpen en implementeren van innovatieve initiatieven zoals gestructureerde renovatie op wijkniveau, modellen voor huishoudelijke ondersteuning en financieringsinstrumenten. Het is over dit laatste thema – financiering – dat Quentin zijn perspectieven zal presenteren op basis van het werk dat hij voor SFPIM heeft uitgevoerd.

 • Presentatie
 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitter: Olivier Gillis (Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale)

Voorstelling initiatieven:

 • Marilène De Mol en Maïra Bauherz (Conseil en rénovation – Réseau
  Habitat)

>> presentatie

 • Hélène Deramée (Plateforme locale de rénovation énergétique – Charl’Isol)
 • Leen Smets (Verhuurpromotor – SAAMO Provincie Antwerpen)

>> presentatie

Reacties :

 • Stijn Baumers (De Ruimtevaart)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitster: Coline Malot (Fédération des CPAS wallons)

Voorstelling initiatieven :

 • Jan Wielockx (Papillon – SAAMO West-Vlaanderen)

>> presentatie

 • Sabrina Mainas (Plans d’action préventive en matière d’énergie – Service public de Wallonie)

>> presentatie 

 • Laura Iker (Fonds d’Amélioration Technique – Société Public de Gestion de
  l’Eau)

>> presentatie

Reacties :

 • Nora Louwagie (Welzijnszorg)
 • Frouke Wouters (Minder is Meer vzw)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitter: Christophe Madam (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij)

Voorstelling initiatieven:

 • Michel Belpalme (Tiers investissement – Energiris)

>> presentatie 

 • Johan Rosius (Zonnebouwers+ – ECoOB: Burgerenergiecoöperatie Oost-Brabant)

>> presentatie

 • Philippe Cuylits (Bail à la rénovation – Renovassistance)

>> presentatie

Reacties :

 • Aurélie Ciuti (Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie)
 • Cil Cuypers (Initia.Vlaanderen)

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

Voorzitter: Tom Vandromme (Universiteit Antwerpen)

Voorstelling initiatieven:

 • Jan Frans (Sociaal beheersrecht in Leuven – Stad Leuven)

>> presentatie

 • Marie-Pierre Deltombe (Droit de Gestion Publique – Service public régional de Bruxelles)

>> presentatie

 • Michiel Bonte (Verhuurderspunt – Stad Gent)

>> presentatie

Reacties :

 • Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform)
 • Thibaud de Menten (Loyers Négociés

Audio-opnames

 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)
 • Tekst 
 • Audio-opname FR (binnenkort beschikbaar)
 • Audio-opname NL (binnenkort beschikbaar)

We willen alle organisaties die aanwezig waren op het seminarie van harte bedanken, ook voor de initiatieven die ze op verschillende niveaus nemen. 

Het seminarie in beeld