Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

cover verslag 2005

Armoede uitbannen
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie.
Verslag – december 2005

Volledig verslag

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

Oriëntatie I: Handelen met kennis van zaken

Oriëntatie II: Een inkomen garanderen dat levensprojecten mogelijk maakt

Oriëntatie III: Fiscaliteit als middel voor sociale cohesie

Oriëntatie IV: Begeleiden naar autonomie

Oriëntatie V: De ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden

Oriëntatie VI: Pedagogische en financiële engagementen nemen voor het waarborgen van het recht op onderwijs

Oriëntatie VII: Garanderen van het recht tot deelname, bijdrage en opbouw van cultuur

Oriëntatie VIII: Het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid en van een sociale economie

Oriëntatie IX: Socio-economische gezondheidsongelijkheden bestrijden

Oriëntatie X: Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren

Oriëntatie XI: Justitie als hefboom voor een daadwerkelijke rechtsbijstand voor iedereen

Oriëntatie XII: Het vormen van beroepskrachten, actoren in de armoedebestrijding

Oriëntatie XIII: Beleidsvoorwaarden in de strijd tegen armoede bewaken

De opvolging

Bijlagen:
Bijlage 1: Lijst van personen die betrokken waren bij de opmaak van het verslag
Bijlage 2: Opvolging van het tweede tweejaarlijkse verslag – december 2003
Bijlage 3: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestending van het armoedebeleid


Persconferentie:

bulletPowerPoint-presentatie

bulletPersbericht

bulletToespraak door Jozef De Witte: Het verslag, resultaat van overleg

bulletToespraak door Françoise De Boe en Henk Van Hootegem: Armoede uitbannen

bulletToespraak door Eliane Deproost: De noodzaak van een politieke opvolging van het versla

bulletToespraak door Christian Dupont, minister van Maatschappelijke Integratie en voorzitter van de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie

bulletTussenkomst door Bert Luyts in naam van de verenigingen partners van het Algemeen verslag over de armoede

bulletEnkele data

bulletFeiten en cijfers

 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

 


zie ook:

bulletOpvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat

bulletOpvolging van het derde Tweejaarlijkse verslag: Stand van zaken van de dialoog met de beleidsverantwoordelijken van de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale Staat. Tussentijdse nota, 15 februari 2007.