Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


Vandaag wordt extra aandacht besteed aan de relatie tussen discriminatie en armoede, met name door Europese organisaties.

Equinet bereidde een document voor: ‘Addressing Poverty and Discrimination: Two Sides of the One Coin‘ (Armoede en discriminatie bestrijden: twee zijden van eenzelfde medaille). Deze publicatie werd uitgebracht in het kader van 2010, Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ze bouwt verder op de ervaringen en het werk van de organisaties die zich bezighouden met de bevordering van gelijkheid (equality bodies):
– het inzicht over de relatie tussen armoede en discriminatie uitdiepen
– de beleidsaandacht voor de relatie tussen armoede en discriminatie aanmoedigen en ondersteunen
– de verdere ontwikkeling van specifieke aandacht voor de relatie tussen armoede en discriminatie in het werk van de equality bodies.

De tekst bevat resultaten van een enquête uitgevoerd door Equinet leden, die een mandaat hadden waarbij de discriminatiegrond van socio-economische status inbegrepen was. Er wordt aangetoond hoe armoede en discriminatie types van discriminaties zijn die nauw met elkaar verbonden zijn. Als aanbeveling, geformuleerd op basis van de resultaten van de enquête, wordt voorgesteld om initiatieven te ontwikkelen die toelaten dat equality bodies en andere actoren in het domein van niet-discriminatie en gelijkheid op een effectieve wijze kunnen ingaan op de uitdagingen verbonden met discriminatie/armoede.

In het document van EquinetContribution to the protection, respect and fulfillment of Economic and Social Rights‘ (2015) wordt ook ingegaan op de relatie tussen discriminatie en armoede en worden voorbeelden gegeven van discriminatie op basis van socio-economische status.

Op 22 maart 2018 organiseerden Equinet en Irish Human Rights and Equality Commission de conferentie ‘Poverty and discrimination: two sides of the same coin’ in Dublin. Zie het persbericht. Henk Van Hootegem, Combat Poverty, Insecurity and Social Exclusion Service and Emmanuelle Devillé, Unia gaven er een presentatie : ‘Different approaches in working with poverty and discrimination’.

In het kader van de doelstellingen Europa 2020 bracht de Europese Commissie in december 2010 een mededeling uit ‘Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang’. Bijzondere aandacht gaat naar de relatie tussen sociale inclusie en niet-discriminatie in het hoofdstuk over de maatregelen ter bestrijding van armoede en uitsluiting (Hoofdstuk 3.1., sectie ‘Sociale inclusie en discriminatiebestrijding’).

 

Andere interessante bronnen:

bulletAendenboom Ingrid, De Europese anti-discriminatierichtlijn en haar omzetting in de Belgische wetgeving. De beschermde criteria “vermogen” en ”sociale afkomst”. In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede – waardigheid – mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 89-94.

bulletComité juridique européen d’ATD Quart Monde (resp.), La discrimination à raison de pauvreté. Publié le 23 juin 2017, mis à jour le 10 novembre 2017. Document issu du site Internet d’ATD Quart Monde: http://blogs.atd-quartmonde.org/humanrights

bulletHoremans Ludo Armoede en discriminatie. In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede – waardigheid – mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 105-110.

bulletRobitaille David, De gerechtelijke opvatting over armoede in canada: onveranderlijke maatschappelijke positie of gewoon een kwestie van wil? In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede – waardigheid – mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 95-104.

 

De website van Unia biedt ook informatie aan over de relatie tussen discriminatie en armoede. Zo leert men bijvoorbeeld dat het aantal meldingen van weigeringen om te verhuren op basis van het inkomen van kandidaten voortdurend toeneemt: in 2018, plus 24 % tegenover 2017 volgens het Jaarverslag Unia. Het gaat meestal om uitkeringsgerechtigden die vanwege de herkomst van hun inkomen als huurder geweigerd worden. Het gaat vooral om mensen die een beroep doen op het OCMW, mensen met een werkloosheidsuitkering en bij uitbreiding mensen zonder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die dit type van discriminatie aan het Centrum melden. Over armoede en discriminatie op de huisvestingsmarkt, consulteer de webpagina ‘Huisvesting‘.