Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Publieke diensten en armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie.
Tweejaarlijks verslag 2014-2015

 

 

Volledig verslag

Samenvatting
Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Justitie

II. Cultuur

III. Kinderopvang

IV. Gezondheid

V. Werk

VI. Energie en Water

Bij wijze van besluit

Bijlagen
1. Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag
2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid


Persconferentie:

bulletPersbericht

bulletPowerPoint-presentatie


Het Verslag bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits. Een samenvatting is ook beschikbaar in het Engels.


bulletZie ook

 

bulletOpvolging van het achtste tweejaarlijkse verslag