Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerde het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, een colloquium over ‘Armoede en rechtvaardige transitie’.

Het Steunpunt wil met dit colloquium een bijdrage leveren aan de Conferentie voor een rechtvaardige transitie in België die de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, in november 2023 organiseert.
Het colloquium was gebaseerd op het tweejaarlijks Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’ (in het bijzonder de wegen naar duurzaamheid in hoofdstuk 3) en het tweejaarlijks Verslag 2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’.

 

Programma van de dag

Toespraak door Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Toespraak door Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

 

Presentaties en audio-opnames